Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Píše Jan Pospíšil (E*forum, 25. 1. 2023)

Jeden z předků Roberta B. Pynsenta (20. 12. 1943 –28. 12. 2022), Joseph Pinsent, předeslal na úvod svého spisku Conversations on Political Economy (1821) čtenáři následující radu: … více

Píše Jan Pospíšil (Echa, 2. 11. 2011)

Jsou pro výrazy nepřátelství mezi učenci z humanitních oborů a přírodovědci nějaké jiné důvody než jen zaslepenost fundamentalistů z obou táborů? Existuje nějaká propast mezi humanitními obory a přírodními vědami, pokud jde o jejich … více

Píše Jan Pospíšil (Echa, 14. 9. 2011)

Jeden vysoce postavený bankéř se kdysi nechal slyšet, že beletrii téměř nečte. Důvod udal prostý: „Přečtete 200 stran a žádná myšlenka, kterou byste si mohl podtrhnout.“ Tato slova sice na tváři milovníka krásné literatury nejprve … více

Píše Jan Pospíšil (Echa, 8. 2. 2011)

„Literární myšlení, či přesněji historicko-literární myšlení, se mi zdá tím nejlepším kritickým myšlením, jaké máme: připadá mi lepší než myšlení teologické, filosofické, vědecké či společenskovědní“, píše Lionel … více

Píše Jan Pospíšil (Echa, 6. 12. 2010)

Píše-li člověk nabroušenou recenzi, měl by si dát obzvláště velký pozor na to, aby své výhrady vůči recenzovanému dílu měl řádně podloženy. V opačném případě totiž hrozí, že jeho text nebude výrazem duchaplnosti či vzdělanosti, … více