Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Es schreibt: Mirek Němec (E*forum, 28. 3. 2024)

„Die Zeiten sind immer seltsam. Kunst ist immer unpassend. Immer unnötig, wenn sie entsteht. Und später, wenn man zurückblickt, ist sie das Einzige, was wichtig war.“ (S. 366) Diese Sätze legt der österreichische, aber … více

Píše Mirek Němec (E*forum, 28. 3. 2024)

„Doba je vždy zvláštní. Umění je vždy nepatřičné. Vždy nepotřebné, když vzniká. A později, když se člověk ohlédne zpět, je tím jediným, co bylo důležité.“ … více

Píše Mirek Němec (E*forum, 22. 2. 2023)

Na závěr knihy Der nationale Schulkampf in Böhmen. Schulvereine als Akteure der nationalen Differenzierung (1880–1918) [Národnostní boj o školu v Čechách. Školní spolky jako aktéři … více

Es schreibt: Mirek Němec (E*forum, 22. 2. 2023)

Am Ende der Publikation Der nationale Schulkampf in Böhmen. Schulvereine als Akteure der nationalen Differenzierung (1880–1918) äußert Mikuláš Zvánovec den Wunsch, sein Buch über die beiden wichtigen Akteure der … více

Es schreibt Mirek Němec (E*forum, 13. 4. 2022)

Das 2020 von Martin Hájek publizierte Buch Olomoučtí Němci 1918–1938 [Olmützer Deutsche 1918–1938] lässt sich in jeder Hinsicht als bescheiden bezeichnen. Der Autor und Bibliothekar der Olmützer Wissenschaftlichen … více

Píše Mirek Nemec (E*forum, 13. 4. 2022)

V každém ohledu skrovná je v roce 2020 Martinem Hájkem publikovaná knížka s titulem Olomoučtí Němci 1918–1938. Autor, knihovník ve vědecké knihovně Olomouc, svůj projekt představuje … více

Es schreibt: Mirek Němec (E*forum, 21. 4. 2021)

Ein Reisebericht ist ein Bericht von einer Reise, der den Leser mit den Leiden, aber auch den Freuden des Reisenden vertraut machen soll. So kann er die Neugierde des Lesers wecken, fesselt ihn durch eine spannende Handlung wie ein Abenteuerroman an die … více

Píše Mirek Němec (E*forum, 21. 4. 2021)

Cestopis je zprávou o cestě, která má čtenáře zasvětit do strastí, ale i radostí cestujícího. Tím dokáže vzbudit čtenářovu zvídavost, udrží ho při … více

Píše Mirek Němec (E*forum, 29. 7. 2020)

Začněme hádankou: co spojuje Duchcov, Lehnici, Slezskou Boleslav, Českou Skalici nebo Hainichen? Chceme-li nalézt odpověď, můžeme si prohlédnout stránky těchto obcí na wikipedii anebo si zalistovat … více

Es schreibt: Mirek Němec (E*forum, 29. 7. 2020)

Am Anfang ein Rätsel: Was verbindet die Orte Duchcov, Legnica, Bolesławiec, Česká Skalice oder Hainichen? Um darauf eine Antwort zu liefern, können die Wikipedia-Seiten der Gemeinden nach- oder aber die Dresdner Dissertation von Eva Sturm … více

Es schreibt: Mirek Němec  (E*forum, 25. 3. 2020)

Václav Smyčka ist mit seiner an der Prager Germanistik verfassten Dissertation Das Gedächtnis der Vertreibung zweifellos ein großer Wurf gelungen. Bis heute hat sich so umfassend kein Wissenschaftler mit der literarischen und künstlerischen … více

Píše Mirek Němec (E*forum, 25. 3. 2020)

Dizertační práce Václava Smyčky Das Gedächtnis der Vertreibung [Paměť odsunu] sepsaná na pražské germanistice je bezpochyby velkým počinem. Uměleckou a literární reflexí … více