Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Píše Luboš Merhaut (E*forum, 24. 5. 2023)

Alice Garrigue Masaryková, význačná osobnost českého a československého veřejného života a ženského hnutí, sociální a humanitární pracovnice, psala své … více

Píše Luboš Merhaut (E*forum, 17. 8. 2022)

Publikace Epocha salonů. České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna 1870–1914, již koncepčně připravili editoři Aleš Filip a Roman Musil, představuje … více

Píše Luboš Merhaut (E*forum, 23. 3. 2022)

Literární kritik a dějepisec, kulturní publicista, esejista, editor, zároveň básník, prozaik, překladatel a vysokoškolský pedagog Jan Blahoslav Čapek (1903–1982) bývá obvykle … více

Píše Luboš Merhaut (E*forum, 20. 10. 2021)

Jiří Weil (1900–1959), český židovský prozaik, překladatel, literární kritik a publicista, patří mezi význačné i stále čtené autory, jejichž dílo nemáme … více

Píše Luboš Merhaut (E*forum, 2. 6. 2021)

Kniha František Kobliha (Arbor vitae a Památník národního písemnictví, 2019) je pozoruhodným artefaktem a zároveň nevšedním příspěvkem k tématu možností … více

Píše Luboš Merhaut (E*forum, 3. 2. 2021)

Spisovatel Jaroslav Maria (vl. jm. Mayer, 24. února 1870 – 3. listopadu 1942) patří mezi osobnosti, jež se v mnohém vymykaly dobovým proudům nebo módám, k autorům v tomto smyslu … více

Píše Luboš Merhaut (E*forum, 29. 4. 2020)

„Tato kniha je tedy pokusem ukázat, že pravý text a cesta k němu je mnohem zajímavější než nakladatelské napodobeniny vydávající se za originál“, čteme v Prologu … více

Píše Luboš Merhaut (E*forum, 11. 12. 2019)

Výbor sloupků Arna Nováka, publikovaných v Lidových novinách v letech 1926 až 1939, uspořádal a edičně připravil Jiří Opelík a s titulem Nic malého … více

Píše Luboš Merhaut (E*forum, 10. 4. 2019)

V rámci ediční řady Korespondence TGM, kterou vydává Masarykův ústav a Archiv AV ČR, vyšel 2. svazek Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar (2019), … více

Píše Luboš Merhaut (E*forum, 12. 12. 2018)

V uplynulých výročních měsících vyšlo množství titulů spjatých různorodým způsobem s T. G. Masarykem, jen zřídka se však vracely k pramenům, přímo … více

Odpověděl Jiří Opelík (E*forum, 27. 9. 2017)

Týnecké listy – měsíčník obce Velký Týnec – otiskly před rokem (26, 2016, č. 10. říjen, s. 27–30) vedle ukázky z knihy Uklizený stůl aneb Moje … více

Es schrieb J. L. Fischer (E*forum, 13. 9. 2017)

Zum achtzigsten Geburtstag Tomáš Garrigue Masaryks (7. 3. 1850 – 14. 9. 1937) veröffentlichte der Philosoph und Soziologe, Analytiker und Kultursynthetiker Josef Ludvík Fischer (1894–1973) die metaphorische … více

Napsal J. L. Fischer (E*forum, 13. 9. 2017)

K osmdesátinám Tomáše Garrigua Masaryka (7. 3. 1850 – 14. 9. 1937) publikoval filozof a sociolog, analytik a syntetik kultury, kritik, esejista a publicista Josef Ludvík Fischer … více

Píše Luboš Merhaut (E*forum, 31. 5. 2017)

Nakladatelství Torst vydalo svou šestistou publikaci: knihu Milena Jesenská: Křižovatky s (uzávorkovaným) podtitulem Výbor z díla sestavila, uspořádala, bibliografii prací Mileny … více

Píše Luboš Merhaut (Echa, 21. 12. 2016)

Příručka Jak se píšou dějiny s podtitulem Teorie a praxe vyšla v Centru pro studium demokracie a kultury (Brno 2016) v překladu Tomáše Suchomela. Editoři Stefan Berger (působící na … více

Píše Luboš Merhaut (Echa, 12. 10. 2016)

Knihu nazvanou Deník dekadentního intelektuála vydal Ústav T. G. Masaryka (2016), edičně ji připravil Martin Kučera (redakce a jmenný rejstřík Pavla Dedeciusová). Nadaný historik … více

Píše Luboš Merhaut (Echa, 27. 7. 2016)

Druhý soubor (osmi) studií a statí s čapkovským titulem a obsahem vydal v nakladatelství Torst Jiří Opelík. Uklizený stůl aneb Moje druhá knížka … více

Píše Luboš Merhaut (Echa, 30. 3. 2016)

Monografii o Michelu Foucaultovi (1926–1984), resp. výklad jeho myšlení z hlediska přínosu pro historiografii předznamenal francouzský archeolog a dějepisec Paul Veyne (1930) již v dovětku knihy Jak … více

Píše Luboš Merhaut (Echa, 6. 1. 2016)

„Výsledné seskupení těchto statí nechce ovšem předstírat víc, než bylo autorem zamýšleno: být jistým přehledem o vykonané práci,“ napsal – příznačně skromně – Milan Jankovič na závěr úvodní … více

Píše Luboš Merhaut (Echa, 30. 9. 2015)

„Co se chce ode mne?“ ptá se opakovaně pan Načeradec. „Chce se ze mě trhat kusy za moje starosti? Chce se mě připravit do hrobu?“ „Co se mi může stát, nic se mi nemůže stát, co se chce ode mne, daně mám v pořádku, nikomu … více

Píše Luboš Merhaut (Echa, 8. 7. 2015)

Knihu O ženské práci. Dobové (sebe)reflexe a polemiky vydal Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. (2014). Připravil ji pracovní tým ve složení Marie Bahenská, Libuše Heczková a Dana Musilová – … více

Píše Luboš Merhaut (Echa, 20. 5. 2015)

Knížku s titulem Jaroslav Hašek: Historie moudrého vola, kterou vydalo nakladatelství Věra Dyková – Emporius (2015), ohraničují zneklidňující, resp. ujišťující nápisy: na přední záložce („ohlášený a připravovaný … více

Píše Luboš Merhaut (Echa, 8. 4. 2015)

Humor v obrazech dodává výtvarnému umění výrazný aspekt literárnosti. Jde o téma, které z hlediska uměleckohistorického představuje rozsáhlý prostor dosud u nás ne příliš prozkoumaný (a pokud jde o kruciální nosič, … více

Píše Luboš Merhaut (Echa, 18. 2. 2015)

Kniha Petry Ježkové nadepsaná Obležen národem dramatiků a s podtitulem Jan Lier (1852–1917) není prací úzce teatrologickou a nepojednává jen o divadelním a výtvarném kritikovi, fejetonistovi a prozaikovi … více

Hovoří Luboš Merhaut  (Echa, 29. 10. 2014)

Proneseno při představení nových antologií IPSL v knihkupectví Ostrov 23. října 2014.   Čtení o Jaroslavu Haškovi zahrnuje třiatřicet textů z let 1919–1948, textů většinou nerozsáhlých – jde … více

Píše Luboš Merhaut (Echa, 17. 9. 2014)

Reprezentativní výbor literárněvědných prací Karla Krejčího Literatury a žánry v evropské dimenzi s podtitulem Nejen česká literatura v zorném poli komparatistiky vydal Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. … více

Píše Luboš Merhaut (Echa, 30. 7. 2014)

Soubor Z deníků Anny Lauermannové-Mikschové vydal Památník národního písemnictví v Praze (2014, 420 stran) v edici s názvem Depozitář, která se podle textu na přebalu „zaměřuje na odborné zpřístupnění fondů … více

Píše Luboš Merhaut (Echa, 11. 6. 2014)

Kniha historičky umění a antropoložky Barbory Půtové Félicien Rops: enfant terrible dekadence (dybbuk 2013, 272 s.) je v češtině prvním komplexním obrazem života a díla proslulého belgického grafika, kreslíře, malíře … více

Píše Luboš Merhaut (Echa, 23. 4. 2014)

Obraz zájmů, invence a jedinečnosti díla básníka, překladatele, editora a literárního historika Emanuela Frynty (1923–1975) významně oživil a zacelil úplný soubor autorových textů o umění, především slovesném. Eseje … více

Píše Luboš Merhaut (Echa, 12. 2. 2014)

Knihu Literární dandysmus 19. století ve Francii z francouzštiny (Le dandysme littéraire en France au XIXe siècle, Orléans, Paradigme 2010) přeložila Alena Lhotová a vydalo nakladatelství Karolinum (2013). Napsala ji … více

Píše Luboš Merhaut (Echa, 11. 12. 2013)

Kniha Karel Havlíček s podtitulem Portrét novináře (Argo 2013) „vychází teď, řekl bych, v pravý čas“, podotýká Bohumil Doležal v závěrečné „Poznámce autora“. Naznačuje v ní i kořeny publikace: … více

Píše Luboš Merhaut (Echa, 25. 9. 2013)

Dubnové nedožité devadesátiny Vratislava Effenbergera (1923–1986) připomnělo teď nakladatelství Torst knihou Republiku a varlata (byť ještě s vročením 2012). Jde o součást, resp. pozůstatek zjevně příliš optimistického edičního … více

Píše Luboš Merhaut  (Echa, 24. 7. 2013)

Vstříc neutuchajícímu čtenářskému či diváckému zájmu o osobnost Jana Wericha i dobrému prodeji (znovu)vycházejí mnohé publikace. Druhé, rozšířené a přepracované vydání knihy Františka Cingera Smějící se slzy aneb Soukromý … více

Píše Luboš Merhaut (Echa, 5. 6. 2013)

Publikaci Jaroslav Hašek, opatřenou slibným podtitulem Data – fakta – dokumenty a čítající 240 stran formátu A4, vydalo nakladatelství Emporius (Věra Dyková). Autor Radko Pytlík ji v lednu t. r. anoncoval: … více

Píše Luboš Merhaut (Echa, 4. 4. 2013)

Příspěvky čtrnácti autorů přináší soubor s názvem Konec a počátek. Literatura na přelomu dvou staletí, který uspořádali Anna Housková a Vladimír Svatoň a vydala Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2012). Přelom 19. a 20. … více

Píše Luboš Merhaut (Echa, 16. 1. 2013)

Vydáním Druhého dílu souboru aforismů Lidské, příliš lidské má český čtenář konečně knižně a jako celek k dispozici jednu z klíčových prací živé, stále živé skeptické racionality Friedricha Nietzscheho (1844–1900). … více

Píše Luboš Merhaut (Echa, 14. 11. 2012)

Kniha Bída relativismu (2011) představuje v češtině poprvé myšlení význačného francouzského sociologa Raymonda Boudona (* 1934). Vyšla jako 6. svazek ediční řady MOST v Sociologickém … více

Píše Luboš Merhaut (Echa, 12. 9. 2012)

Úsilí o nový literární zeměpis, o „tvořivý“ model Světové republiky literatury (Karolinum 2012), jež podnikla Pascale Casanova, ocení hlavně komparatisté či romanisté, poskytuje však i množství podnětů … více

Píše Luboš Merhaut (Echa, 18. 7. 2012)

„Toto není životopis,“ předznamenal Pierre Bourdieu skici, které psal v roce 2001 jako „sociologickou analýzu vylučující psychologii, až na pár projevů humoru“. Kniha vyšla po jeho smrti nejprve německy (Ein soziologischer … více

Píše Luboš Merhaut (Echa, 20. 6. 2012)

„Co říci o české Wikipedii, která slaví svých deset let nyní v květnu?“ zeptal se Michal Reiter, předseda Wikimedia ČR, v článku Jak se řekne česky Wiki? (Lidové noviny 25. 5. 2012, s. 12). Tento specifický … více

Píše Luboš Merhaut (Echa, 9. 5. 2012)

Objemnou knihu historika a učence Martina Kučery Kultura v českých dějinách 19. století. Ke zrodu, genezi a smyslu avantgard (Academia 2011, Edice Novověk, sv. 10) lze číst různým způsobem. Z hlediska oboru historického jde o jistě pozoruhodné … více

Píše Luboš Merhaut (Echa, 7. 3. 2012)

Vydání svazku Pravda a metoda II s podtitulem Dodatky, rejstříky (Triáda 2011) sceluje soubor uvádějící do českého kontextu základní práci moderní hermeneutiky a humanitních věd německého filosofa a filologa Hanse-Georga Gadamera … více

Píše Luboš Merhaut (Echa, 25. 1. 2012)

Víření titulů, typické pro nakladatelský konec roku, přineslo monografii Jindřicha Tomana Příběh jednoho moderního projektu. Pražský lingvistický kroužek, 1926–1948 (Karolinum 2011). Poprvé vyšla již v roce 1995 s názvem Magic of … více

Píše Luboš Merhaut (Echa, 7. 12. 2011)

„Chyby jsou tím nesnesitelnější, čím jsou nenapravitelnější,“ píše George Steiner v knize Errata. Soubor bilančně laděných esejů s podtitulem Prozkoumaný život vyšel anglicky v roce 1997 a je po knize After Babel: Aspects of … více

Píše Luboš Merhaut (Echa, 12. 10. 2011)

Rovněž poslední číslo (1/2011) časopisu Dějiny – Teorie – Kritika, jediného odborného periodika věnovaného historii, které se soustavně zabývá i otázkami metodologickými a mezioborovými, přináší příspěvky pozoruhodné … více

Píše Luboš Merhaut (Echa, 31. 8. 2011)

V knize Dějepisectví, germanistika a slavistika na Německé univerzitě v Praze 1918–1945 (Karolinum 2011) historik Ota Konrád uceleně a systematicky představuje proměny německojazyčné vědy v českých zemích po roce 1918, … více

Píše Luboš Merhaut (Echa, 22. 6. 2011)

Nakladatelská aktivita Fakulty polských studií Varšavské univerzity je úctyhodně rozsáhlá. Její záběr přesahuje páteřní potřeby výuky – ty jsou realizovány především publikováním synteticky pojatých výkladů, které jsou věnovány … více

Píše Luboš Merhaut (Echa, 11. 5. 2011)

Kniha Bernarda Michela Prague, belle époque (Paris, Aubier 2008) vyšla v českém překladu Jany Vymazalové s titulem Praha, město evropské avantgardy, 1895–1928 (Argo 2010). Francouzský historik (* 1935), zabývající se dlouhodobě … více

Píše Luboš Merhaut (Echa, 6. 4. 2011)

Některé tituly z produkce nakladatelství Pavel Mervart (Červený Kostelec) se v posledních měsících uskupily do zjevné ediční řady. Lze ji charakterizovat především prací překladatele Čestmíra Pelikána a zaměřením na historiografii a … více

Píše Luboš Merhaut (Echa, 15. 3. 2011)

  Sociolog a filozof Pierre Bourdieu (1930–2002) je autorem prací bezesporu velmi inspirativních pro literární historiky, kteří jsou otevřeni vědomí „pohyblivosti“ jevů, mnohosti perspektiv a měřítek, nenahlížejí již dílo … více

Píše Luboš Merhaut (Echa, 28. 11. 2010)

Mluví se v poslední době často o podstatě a funkci literárního dějepisectví, také o krizi humanitních věd. Diskuse se soustřeďuje na otázky předmětu, metod, interpretačních kompetencí … více