Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Píše Jan Malura (E*forum, 14. 9. 2023)

Komenského jubilea posledních let jsou popudem pro různé ediční podniky. Je přirozené, že také Česká knižnice přispívá k výročí 400 let od vzniku Labyrintu světa … více

Píše Jan Malura (E*forum, 18. 8. 2021)

Kolem jubilea německé reformace v roce 2017 vzniklo v českém prostředí několik pozoruhodných knih, jejichž záměrem nebylo zkoumat vlastní dějiny reformačního hnutí, ale spíše … více

Píše Jan Malura (E*forum, 24. 1. 2018)

Zájem o české pobělohorské exulanty a domácí tajné evangelíky je mezi historiky, literárními historiky i filology v posledních desetiletích poměrně intenzivní. … více

Píše Jan Malura (Echa, 28. 9. 2016)

Vyznání (Confessiones) sv. Augustina jsou bezesporu dílem klasickým a kanonickým. Jsou čtena nepřetržitě po mnoho staletí, vycházejí v nových překladech a reedicích. … více