Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Es schreibt: Matouš Jaluška (E*forum, 12. 7. 2023)

Jiří Černýs Monographie Die Flugschriften der Frühreformation aus Nord- und Nordwestböhmen thematisiert die sekundären explosiven Nebenerscheinungen, die die mit dem Auftreten Martin Luthers verbundene Explosion gedruckter Texte … více

Píše Matouš Jaluška (E*forum, 12. 7. 2023)

Monografie Jiřího Černého Die Flugschriften der Frühreformation aus Nord- und Nordwestböhmen mapuje vedlejší gejzíry doprovázející erupci tištěných textů ve střední Evropě … více

Es schreibt: Matouš Jaluška (E*forum, 28. 9. 2022)

Die graphische Gestaltung des neuen Buchs über Johannes von Schüttwa (bekannter als Johannes von Saaz, bzw. Johannes von Tepl) erinnert auf den ersten Blick an landeskundliche Publikationen, die meistens Ergebnisse der heiligen Begeisterung regionaler … více

Píše Matouš Jaluška (E*forum, 28. 9. 2022)

Nová kniha o Janovi ze Šitboře, známějšímu spíše pod jménem „Jan ze Žatce“, svou grafickou úpravou na první pohled připomíná vlastivědné publikace, … více

Es schreibt: Matouš Jaluška (E*forum, 1. 9. 2021)

Chronicon Aulae Regiae oder die sog. Königsaaler Chronik steht spätestens seit 1875, als sie zum ersten Mal im modernen Sinne als Edition zugänglich gemacht wurde, ununterbrochen im Zentrum der Aufmerksamkeit der Historiker. Ihr historischer … více

Píše Matouš Jaluška (E*forum, 1. 9. 2021)

Chronicon Aulae Regiae čili Zbraslavská kronika se nejpozději od svého prvního moderního edičního zpřístupnění v roce 1875 setrvale drží v centru zájmu dějepisců. Její historická … více

Píše Matouš Jaluška (Echa, 31. 8. 2016)

Vztah českého království a římskoněmecké říše byl po většinu středověku unikátní. Vzhledem k centrálnímu prostoru impéria zaujímalo území … více