Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Es schreibt: Markus Grill (E*forum, 1. 2. 2023)

In der Gedenkstätte für die Opfer der Gestapo Wien in der Salztorgasse 6 mahnen Verse von Berthold Viertel zur Erinnerung an jene Menschen, die hier zwischen 1938 und 1945 von den Nationalsozialisten inhaftiert und gefoltert wurden. Viertel … více

Píše Markus Grill (E*forum, 1. 2. 2023)

V Památníku obětí vídeňského gestapa v Salztorgasse č. 6 připomíná několik veršů Bertholda Viertela všechny ty, kdo zde byli národními socialisty v letech 1938 až … více

Es schreibt: Markus Grill (E*forum, 22. 12. 2021)

Karl Kraus lebt! Zumindest im Andenken seiner bis heute treuen Anhängerschaft. „Für mich“, schreibt der Philosoph und Essayist Franz Schuh in seinem neuen Buch Lachen und Sterben (2021), „ist Karl Kraus der größte … více

Píše Markus Grill (E*forum, 22. 12. 2021)

Karl Kraus žije! Přinejmenším ve vzpomínkách svých dodnes věrných přívrženců. „V mých očích,“ píše filozof a esejista Franz Schuh ve své nové knize … více

Es schreibt: Markus Grill (E*forum, 6. 11. 2019)

Anton Kuhs (1890–1941) Rolle in der Literaturgeschichte beschränkte sich lange Zeit auf den Pointenlieferanten. Die zahlreichen witzigen Anekdoten über den jüdischen Publizisten und Stegreifredner wurden von Feuilletonisten wie von … více

Píše Markus Grill (E*forum, 6. 11. 2019)

Anton Kuh (1890–1941) byl v literárních dějinách dlouho považován za pouhého „dodavatele point“. Po celá desetiletí fejetonisté i literární vědci rozšiřovali … více