Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Es schreibt: Marek Fapšo (E*forum, 28. 6. 2023)

Bernard Bolzano zählt zu den Persönlichkeiten der Geschichte der böhmischen Länder, deren Bedeutung und Einfluss über die Grenzen des Landes hinausgingen. Seine Schriften wurden in viele Sprachen übersetzt, viele Autoren widmeten … více

Píše Marek Fapšo (E*forum, 28. 6. 2023)

Bernard Bolzano patří k těm postavám v dějinách českých zemí, které svým významem a vlivem přesáhly jejich hranice. Jeho spisy byly přeloženy do mnohých jazyků … více

Es schreibt: Marek Fapšo (Echos, 8. 2. 2016)

Neue Entdeckungen und alte Geschichten – über eine Anthologie Eva Hahnovás Die Veröffentlichung heute bereits unbekannter „deutscher Texte über Tschechen, Deutsche und die böhmischen Länder“ für ein breiteres (wenngleich immer … více

Píše Marek Fapšo (Echos, 8. 2. 2016)

Nové objevy a staré příběhy – nad antologií Evy Hahnové Zpřístupnění dnes už neznámých „německých textů o Češích, Němcích a českých zemích“ širšímu (byť stále odbornému) publiku lze obecně jen uvítat. Velmi … více