Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Es schreibt: Marie Brunová (E*forum, 11. 1. 2024)

„Ein im jüdischen Milieu im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert geborener Intellektueller sah sich einem weitaus komplexeren Geflecht von Identitätsangeboten gegenüber als sein schreibender ,Mitjude‘ in Deutschland … více

Píše Marie Brunová (E*forum, 11. 1. 2024)

„Intelektuál narozený v židovském prostředí 19. a 20. století byl vystaven mnohem komplexnější spleti nabízejících se identit než jeho píšící … více