Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Píše Marie Škarpová  (E*forum, 31. 1. 2024)

Se jménem francouzské historičky Marie-Élizabeth Ducreuxové se každý, kdo se zajímá o raně novověké dějiny střední Evropy, nepochybně dříve nebo později setkal. Její studie, … více

Píše Marie Škarpová (E*forum, 26. 4. 2023)

Katolický kněz, biblista a literární historik Josef Vašica dokázal proměnit pohled novodobé společnosti na českou katolickou literaturu 17. a 18. století jako málokdo jiný. … více

Píše Marie Škarpová (E*forum, 30. 3. 2023)

Tématem knihy Jany Grollové a Daniely Rywikové Bekyně a kazatelé. Mezi mravním ideálem, homiletikou a pastorační praxí v českých zemích 14.–16. století … více

Píše Marie Škarpová (E*forum, 5. 1. 2023)

Kniha současného francouzského historika Alaina Corbina Dějiny ticha. Od renesance do naší doby (Argo, 2022) zaujme nejen ambiciózně lákavým názvem, ale též poměrně skrovným rozsahem (celkem … více

Píše Marie Škarpová (E*forum, 7. 7. 2022)

Knihu Lucie Storchové Řád přírody, řád společnosti. Adaptace melanchthonismu v českých zemích v polovině 16. století, vydanou v loňském roce nakladatelstvím Scriptorium, lze … více

Píše Marie Škarpová (E*forum, 11. 5. 2022)

„Nikoli, nejsi nejkrásnější z chrámů, / svatá Panenko Marie Vítězná, / však literatura dbá o tvoji fámu / a každé malé dítě z Čech … více

Píše Marie Škarpová (E*forum, 26. 1. 2022)

Jistebnický kancionál patří mezi ty české knihy, jejichž název zná asi každý český maturant, ale nikdo je nečte. Jedním z důsledků této skutečnosti je, že většina Čechů … více

Píše Marie Škarpová (E*forum, 15. 9. 2021)

Jestliže na přelomu 20. a 21. století v českém prostředí v oboru raně novověkých studií nepřehlédnutelně dominoval zájem o barokistiku, ve druhém desetiletí … více

Píše Marie Škarpová (E*forum, 19. 5. 2021)

Jméno Fridrich Bridel není současnému českému čtenáři, zvláště tomu, který se zajímá o barokní literaturu, jistě neznámé. Ještě ve druhém … více

Píše Marie Škarpová (E*forum, 17. 2. 2021)

Každý, kdo si někdy položil otázku, co se nám vlastně do dnešní doby dochovalo z literární tvořivosti našich předků, poměrně rychle zjistil, že dávná, ale i méně … více

Píše Marie Škarpová (E*forum, 17. 6. 2020)

Je zajímavé sledovat, jak velkou pozornost na sebe opakovaně poutají duchovní písně bohemikálního původu, bez ohledu na to, zda jsou v latině, češtině nebo němčině. Dokonce to vypadá, jako by … více

Píše Marie Škarpová (E*forum, 19. 2. 2020)

Z početné dochované tištěné produkce kazatelů českých zemí 18. století už bylo v nové době leccos znovu vydáno. Nicméně ať už jde o drobné edice … více

Píše Marie Škarpová (E*forum, 27. 11. 2019)

Nepřehlédnutelnou součástí současné české krajiny urbánní i venkovské jsou rozsáhlé, mnohdy až velkolepé klášterní komplexy vybudované v průběhu … více

Píše Marie Škarpová (E*forum, 17. 10. 2018)

U této knihy vydané v loňském roce nakladatelstvím Academia se čtenář zarazí už na titulní straně a nepomůže mu ani nahlédnutí na přední desky či hřbet knihy: tam … více

Píše Marie Škarpová (E*forum, 9. 8. 2017)

Podstatná část staré bohemikální literatury, a to nejen té s duchovní tematikou, se do naší doby dochovala díky klášterním knihovnám. Edice Jany … více

Píše Marie Škarpová (Echa, 26. 10. 2016)

Pro nás, Evropany počátku třetího tisíciletí, se obrazy staly snad až příliš samozřejmou součástí našich životů. Svědčí o tom mj. i to, že je považujeme též za … více

Píše Marie Škarpová (Echa, 4. 5. 2016)

Bývaly doby, kdy v českém obecném povědomí pojem „jezuitské misie“ splýval s představou násilím vynucovaného přestupu Čechů ke katolictví a kdy se za trefné … více

Píše Marie Škarpová (Echa, 12. 8. 2015)

Od počátku existence České knižnice se v jejím edičním plánu počítá také s vydáváním tzv. starší české literatury, tedy českého písemnictví předobrozenských dob. Po zrušení či zastavení knižnic typu Živá … více