ipsl-logo

Podmínky účasti

Cena Otokara Fischera je udělována německy píšícím autorům za mimořádný publikační výkon v oblasti bádání o české literatuře, jazyce, hudbě, výtvarném umění, divadle, filmu, architektuře a šířeji české kultuře a kulturní historii, a to v teritoriálním, nikoli jazykově českém smyslu.

Na udělení Ceny Otokara Fischera v roce 2018 lze navrhnout jen publikace vydané v průběhu roku 2017.

Titul k ocenění může navrhnout jakákoli fyzická či právnická osoba, nikoliv však sám jeho autor. Členové poroty jsou ze soutěže o Cenu Otokara Fischera vyloučeni.

Udělení ceny se řídí statutem Ceny Otokara Fischera.
 

Přihláška zahrnuje:

- jméno autora a název navrhované knihy, nakladatelské údaje

- podrobnější anotaci knihy

- stručnou informaci o autorovi

- stručné zdůvodnění návrhu

- kontaktní údaje navrhovatele

 

Formulář přihlášky ke stažení zde.

 

Přihlášky zasílejte Institutu pro studium literatury
do 18. února 2018 na adresu fischeripsl.cz.