ipsl-logo

Porota 2024

Česká část poroty:

Anna Habánová M.A., Ph.D. (Technická univerzita Liberec, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra historie)

Mgr. Veronika Jičínská, Ph.D. (Katedra germanistiky Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem)

PhDr. Václav Maidl

Štěpán Zbytovský (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav germánských studií)

 

Německá, rakouská a švýcarská část poroty:

Prof. Dr. Tomáš Glanc (Slavisches Seminar, Universität Zürich)

Dr. Ines Koeltzsch (Jewish Studies, Central European University Wien)

Dr. Martina Niedhammer (Collegium Carolinum München)

Prof. Dr. Alice Stašková (Institut für Germanistische Literaturwissenschaft, Friedrich-Schiller-Universität Jena)