ipsl-logo

Cena Otokara Fischera 2022

Institut pro studium literatury a Spolek Adalberta Stiftera

 

udělili Cenu Otokara Fischera za publikace vydané v letech 2020–2021

 

v kategorii českojazyčných germanobohemistických prací, jež byly publikovány v letech 2020–2021, cenu obdrží Marek Vajchr za komentovanou edici Otto von Graben zum Stein: Strašidelné Čechy (Revolver Revue 2021)

 

v kategorii německojazyčných germanobohemistických prací, jež byly publikovány v letech 2020–2021, cenu obdrží Kateřina Čapková a Hillel J. Kieval jakožto spoluautoři a editoři knihy Zwischen Prag und Nikolsburg: jüdisches Leben in den böhmischen Ländern (Vandenhoeck & Ruprecht 2020)

 

////

 

Marek Vajchr

Otto von Graben zum Stein: Strašidelné Čechy Revolver Revue 2021

 

Edice je výběrem z monumentální trilogie Rozpravy z říše duchů (1731–1741) tyrolského hraběte Otto von Graben zum Stein. Dnes již zapomenuté dílo hraběte, který na dvoře pruského krále působil jako žebravý mnich, polní kazatel nebo učený šašek, se stalo inspirací pro mnoho významných autorů 18. a 19. století. Zvláštní pozornost věnoval Graben zum Stein tajuplným, napínavým, děsivým i groteskním příběhům z Čech, jež na základě svých vlastních zážitků z Prahy označujoval za „republiku duchů“. Vydavatel a překladatel Marek Vajcht doplnil své výřezy o dialogickou předmluvu a podrobný komentář, jež tvoří podstatnou součást předložené edice a v nichž erudovaným, ale současně velmi čtivým způsobem ozřejmuje – krom jiného – zásadní a dosud přehlížené místo Grabenova díla v literárním a kulturněhistorickém kontextu.

 

 

Marek Vajchr (nar. 1965) je literární kritik, redaktor časopisu Revolver Revue, spisovatel a pedagog FAMU. Jako editor připravil mj. komentovaný výbor z díla Emila Staigera Poetika, interpretace a styl (2008). V roce 2019 vyšla jeho monografie o pražském německém spisovateli Josefu Schiffnerovi a českém osvícenství Neviditelný rytíř aneb rozbřesk imaginace.

 

////

 

Kateřina Čapková a Hillel J. Kieval

Zwischen Prag und Nikolsburg. Jüdisches Leben in den böhmischen Ländern [Mezi Prahou a Mikulovem. Židovský život v českých zemích] Vandenhoeck & Ruprecht 2020

 

Překládaná kniha napsána mezinárodním autorským kolektivem autorů se poprvé ujímá výzvy vyprávět a analyzovat židovskou zkušenost v českých zemích jako integrální a neoddělitelnou součást vývoje střední Evropy od 16. století do současnosti. Zabývá se kontakty židovského obyvatelstva s nežidovskými sousedy, s posíleným zřetelem k poměrům v provinciích, tedy vesnických regionech a obcích mimo velká městská centra.

 

Kateřina Čapková (nar. 1973) je historička a vědecká pracovnice Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Vyučovala na University of New York Prague a na Karlově univerzitě. Ve svém vědeckém výzkumu se zaměřuje na moderní židovské dějiny v 19. a 20. století, romské dějiny 20. století, téma národnostních a náboženských skupin v českých zemích v 19. a 20. století a na dějiny uprchlíků a migrace.

 

Hillel J. Kieval je profesorem židovské historie na University of Washington v St. Louis. Zaměřuje se na proměny židovské kultury ve středovýchodní Evropě v období od osvícenství po druhou světovou válku. K jeho hlavním tématům patří formování moderní židovské kultury v českých zemích.

 

Pozvánka.