ipsl-logo

Cena Otokara Fischera 2018

Cena Otokara Fischera byla v roce 2018 udělena Noře Schmidt za monografii Flanerie in der tschechischen Literatur. Flaneure, Prager Spaziergänger und flanierende Schreibweisen von Jan Neruda bis Michal Ajvaz [Flanérství v české literatuře. Flanéři, pražští chodci a flanérující způsoby psaní od Jana Nerudy po Michala Ajvaze] (Epistemata Literaturwissenschaft, Bd. 872). Würzburg: Königshauses und Neumann, 2017, 494 S.

 

Flanér a / nebo flanérství jsou popsány jako kulturní fenomén, který se vytvářel od 19. století v překladatelských procesech a procesech přejmenování, a pro který se hranice mezi kulturami a literaturami již dávno staly nepodstatnými. Na příkladu českých literárních textů autorka dokazuje, že flanér není jen francouzský nebo německý, ale samozřejmě literární fenomén a lze na něj narazit v podstatě ve všech literaturách. Až po Michala Ajvaze, Miloše Urbana a Jaroslava Rudiše je možné sledovat v nejnovějších českých literárních textech četná spojení, jimiž v české literatuře vznikla vlastní varianta konceptu flanérství.

 

Nora Schmidt studovala v Erfurtu, Lipsku a Praze literární vědu, západní slavistiku a filozofii. V roce 2010 získala stipendium Christopha Martina Wielanda na erfurtské doktorandské kolokvium Forum: Texte. Zeichen. Medien. V únoru 2016 obhájila svoji dizertační práci s názvem Flanerie in der tschechischen Literatur. Flaneure, Prager Spaziergänger und flanierende Schreibweisen von Jan Neruda bis Michal Ajvaz [Flanérství v české literatuře. Flanéři, pražští chodci a flanérující způsoby psaní od Jana Nerudy po Michala Ajvaze]. Od roku 2011 vyučuje literární vědu na katedře slavistiky univerzity v Erfurtu a od roku 2013 je tamtéž odbornou asistentkou.