Struktura IPSL

Institut pro studium literatury, který byl založen jako obecně prospěšná společnost, má šestičlennou správní radu složenou z předních českých literárních odborníků a tříčlennou dozorčí radu, do níž byli jmenováni experti z oblasti práva, ekonomie i neziskového sektoru. Institut vede ředitel jmenovaný správní radou.


Ř E D I T E L

Mgr. Michal Topor, Ph.D.

 

Z Á S T U P C E   Ř E D I T E L E

PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.

 

S P R Á V N Í   R A D A

předseda správní rady prof. PhDr. Jiří Stromšík, CSc.

místopředseda správní rady doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.  

doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc.

doc. PhDr. Tomáš Glanc, Ph.D.

doc. PhDr. Jiří Homoláč, CSc.

prof. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A.

  

D O Z O R Č Í   R A D A

Ing. Jiří Flégl

Mgr. Karla Rundtová

Ing. Magdalena Šimková

 

Z A K L A D A T E L É

Mgr. Jiří Flaišman, Ph.D.

Mgr. Eva Jelínková

Mgr. Michal Kosák, Ph.D.

PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.

Mgr. Jan Pospíšil

PhDr. Michael Špirit, Ph.D.

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.