Spolupracovníci IPSL

 

Michal Topor  ředitel

michal.toporipsl.cz | 774 328 370

 

Luboš Merhaut  zástupce ředitele

lubos.merhautipsl.cz

 

Eva Vrabcová  tajemnice

publikační projekty

eva.vrabcovaipsl.cz | 774 431 234

 

Martina Klézlová  

výzkumné a vzdělávací projekty

martina.klezlovaipsl.cz | 737 681 819

 

Petra Knápková

Cena Otokara Fischera | E*forum

petra.knapkovaipsl.cz | 776 224 988

 

 

O D B O R N Í   S P O L U P R A C O V N Í C I

(e-maily ve tvaru jmeno.prijmeniipsl.cz)

 

Libuše Heczková
Cena Otokara Fischera 
Daniel Řehák
Arne Laurin | Jan Zahradníček
Václav Maidl
E*forum
Marie Škarpová
E*forum
Petr Málek
Cena Otokara Fischera 
Michael Špirit  
bibliografie
Luboš Merhaut  
Arnošt Procházka | E*forum
Michal Topor
Arne Laurin | E*forum
Lucie Merhautová
E*forum
Josef Vojvodík
Jan Zahradníček
Václav Petrbok 
E*forum
Jan Wiendl 
Jan Zahradníček

 

D A L Š Í   S P O L U P R A C O V N Í C I 

Ilka Giertz, Petra Grycová, Martina Lisa, Miloslav Man, Jan Pospíšil, Daniela Pusch, Kateřina Ringesová překlady

Alžběta Racochová, Martin Mutschler jazyková redakce E*forum

 

Jiří Císler  grafické návrhy a realizace

Finesa s. r. o.  vedení účetnictví

Honza Petružela  programování a správa webu

Zdeněk Rektoris  správa kancelářské techniky