© Institut pro studium literatury, 2016

Texty k vydání připravili
Jiří Flaišman a Michal Kosák
ve spolupráci s Terezou Novákovou, Terezou Sudzinovou a Annou Zavadilovou
Zpřístupnění na platformě Juxta Commons připravil
Boris Lehečka

Vychází ve spolupráci se Společností F. X. Šaldy
Praha, IPSL 2016

F. X. Šalda: Loutky i dělníci boží

varianty – různočtení

Č — Květy 37, 1915, s. 4–26, 146–183, 366–389 a 513–534

Časopisecký otisk prvního dílu románu s titulem Osud a milost; na třech místech text cenzurou zabaven.

 

A1 — Praha, Unie, Spisy F. X. Šaldy, sv. 4 a 5, 1917, 210 a 334 s.

Knižní dvousvazkové vydání; vydáno v r. 1916; na třinácti místech text cenzurou zabaven.

 

A2 — Praha, Unie, Spisy F. X. Šaldy, sv. 4 a 5, 1918, 210 a 334 s.

Knižní dvousvazkové vydání; pravděpodobně vydáno v r. 1917; na deseti místech text cenzurou zabaven.

 

A3 — Praha, Unie, Spisy F. X. Šaldy, sv. 4 a 5, 1920, 210 a 334 s.

Knižní dvousvazkové vydání.

 

A4 — Praha, Melantrich, Dílo F. X. Šaldy, sv. 6, 1935, 424 s.

Knižní jednosvazkové vydání.

 


Prezentovaná elektronická edice románu F. X. Šaldy Loutky i dělníci boží, doplňující souběžné knižní vydání (Praha, IPSL, Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 4, 2016), obsahuje plné znění všech za autorova života česky zveřejněných verzí románu.

 

Všech pět verzí románu – časopisecký otisk a čtyři knižní vydání – zpřístupňuje elektronická edice v diplomatické podobě, z technických důvodů nejsou pouze zobrazena původně zvýrazněná místa textu, která jsou v knižní edici zaznamenána kurzivou.

 

Cílem přítomné elektronické edice je zaprvé texty zpřístupnit elektronicky, zadruhé umožnit jejich detailní srovnání – sledovat vývoj mezi časopiseckým otiskem a prvním knižním vydáním, změny v prvních třech vydáních i posuny od vydání třetího k vydání čtvrtému.

 

Pro obšírnější informaci o historii textu odkazujeme k edičnímu komentáři knižní edice.

 


Publikace vznikla v rámci řešení projektu Soubor díla F. X. Šaldy, financovaného z prostředků Grantové agentury ČR (13-37296S)

 

Vznik tohoto výstupu byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy LM2015081: Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS)

 

.....................................................................................................................................................................................................