E*forum pro (germano)bohemistiku


2021   

Napsali Josef Kodíček, Jarmil Krecar, S. K. Neumann a Arne Novák (28. 12. 2021)

Robert Saudek se narodil roku 1880 ve středočeském Kolíně, zemřel v roce 1935 v Londýně. Odhlédnuto od dalších oblastí Saudkova působení (zejména novinařiny, diplomacie a grafologie), … více

Píše Markus Grill (22. 12. 2021)

Karl Kraus žije! Přinejmenším ve vzpomínkách svých dodnes věrných přívrženců. „V mých očích,“ píše filozof a esejista Franz Schuh ve své nové knize … více

Píše Ondřej Vinš (15. 12. 2021)

Vladimír Borecký vzpomínaný i podněcující: K poctě Velkému Tlapounovi Konference s názvem Kultura a imaginace, proběhnuvší ve dnech 12.–13. listopadu na … více

Píše Jozo Džambo (9. 12. 2021)

Obraz Steierische Völkertafel [Štýrský obraz národů], olejomalba pocházející z počátku 18. století a znázorňující evropské národy a jejich … více

Píše Kateřina Smyčková (1. 12. 2021)

Společné dílo Magdalény Jackové a Jana Linky, kniha Komedie nové a duchovní. Raně novověké biblické drama v českých zemích, není ani monografií, ani edicí. … více

Píše Thomas Englberger (24. 11. 2021)

Wolfgang Schwarz je kulturním referentem pro české země v mnichovském Spolku Adalberta Stiftera (Adalbert Stifter Verein in München). Na bezpočtu literárních večerů, přednášek, výstav atd., … více

Píše Anna Schubertová (17. 11. 2021)

České publikum se letos na podzim dočkalo dalšího příspěvku k nekončícímdiskusím o Milanu Kunderovi. Milan Kundera. Od Žertu k Bezvýznamnosti, dokument v režii Miloslava … více

Píše Peter Becher (10. 11. 2021)

Zatímco je Otokar Fischer v České republice považován za významného intelektuála, jehož tragické úmrtí v roce 1938 (podobně jako úmrtí spisovatele Karla Čapka … více

Píše Alena Andrlová Fidlerová (3. 11. 2021)

Kolektivní monografie Paralelní existence: Rukopisy a tisky v českých zemích raného novověku si programově bere za cíl přinést do českojazyčného prostředí proměnu pohledu na raně … více

Píše Nikola Mizerová (27. 10. 2021)

Antologii Expresionistické drama z českých zemí, kterou vydává nakladatelství Academia ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR, můžeme vnímat jako pozitivní výsledek … více

Píše Luboš Merhaut (20. 10. 2021)

Jiří Weil (1900–1959), český židovský prozaik, překladatel, literární kritik a publicista, patří mezi význačné i stále čtené autory, jejichž dílo nemáme … více

Píše Anna Habánová (15. 10. 2021)

V roce 2018 publikoval kolektiv autorů pod vedením editora Beata Steffana obsáhlý monografický svazek věnovaný Emilu Pirchanovi (1884–1957). Jedná se o vyčerpávající … více

Píše Tereza Šnellerová (7. 10. 2021)

Svazkem Básně a povídky Česká knižnice přibližuje v určitém smyslu Zábranovo vydané dílo zpět Janu Zábranovi (1931–1984). Mělký oficiální obraz autora jako (pouze) … více

Píše Matouš Turek (29. 9. 2021)

Sborník Prag in der Zeit der Luxemburger Dynastie. Literatur, Religion und Herrschaftskulturen zwischen Bereicherung und Behauptung sdružuje vybrané příspěvky ze stejnojmenného mezinárodního kolokvia konaného … více

Píše Ivo Habán (22. 9. 2021)

Grafik a ilustrátor Hugo Steiner-Prag výrazným způsobem formoval podobu knižní kultury první poloviny 20. století, a to v rozsahu dalece přesahujícím horizont českých zemí. Je … více

Píše Marie Škarpová (15. 9. 2021)

Jestliže na přelomu 20. a 21. století v českém prostředí v oboru raně novověkých studií nepřehlédnutelně dominoval zájem o barokistiku, ve druhém desetiletí … více

Píše Hana Šmahelová (8. 9. 2021)

Monografická prvotina Václava Smyčky je dílo objemné a – objevné. Nemám na mysli přímo název knihy Objevení dějin s podtitulem Dějepisectví, fikce a historický čas na … více

Píše Matouš Jaluška (1. 9. 2021)

Chronicon Aulae Regiae čili Zbraslavská kronika se nejpozději od svého prvního moderního edičního zpřístupnění v roce 1875 setrvale drží v centru zájmu dějepisců. Její historická … více

Píše Marie Bláhová (25. 8. 2021)

Od sedmdesátých let minulého století se mezi tématy, k nimž se obrací zájem historiků, objevuje problematika „cizinců“ a „cizosti“. V posledních dvou desetiletích … více

Píše Jan Malura (18. 8. 2021)

Kolem jubilea německé reformace v roce 2017 vzniklo v českém prostředí několik pozoruhodných knih, jejichž záměrem nebylo zkoumat vlastní dějiny reformačního hnutí, ale spíše … více

Píše David Sogel (11. 8. 2021)

Publikace Spolku Adalberta Stiftera (Adalbert Stifter Verein) s názvem Böhmische Spuren in München. Geschichte, Kunst und Kultur (česky České stopy v Mnichově. Dějiny, umění a kultura) byla vydána … více

Píše Kateřina Smyčková (5. 8. 2021)

Pokud bychom chtěli publikaci Knižní kultura českého středověku charakterizovat jediným slovem, bezpochyby by to byl atribut „reprezentativní“. Rozměrná a rozsáhlá kniha na křídovém … více

Napsal Václav Tille (28. 7. 2021)

Literární dějepisec, folklorista a komparatista, teatrolog, literární, divadelní a filmový kritik, autor pohádek a bajek (jako Václav Říha), překladatel a editor … více

Píše Rudolf Kučera (21. 7. 2021)

Napsat souhrnné dějiny Rakouska nebyl nikdy jednoduchý úkol. Dnes zcela jasně ohraničený národní stát na naší jižní hranici je teprve nedávným konstruktem, stejně jako … více

Píše Ondřej Pavlík (15. 7. 2021)

Po cestách mezi sluncem rozpálenými poli, vysokou luční travou a stinnými údolími potoků nebo řeky Sázavy lze za jeden den dojít z Petrkova přes Havlíčkův Brod do malé obce … více

Píše Lena Dorn (7. 7. 2021)

„Jazykové krajiny nás přivádějí do prostorovosti jazyka.“ (Alastair Pennycook a Emi Otsuji: Metrolinguism: Language in the City, 2015, s. 148) Kulturně-historická translatologie si opakovaně … více

Píše Vojtěch Bažant (30. 6. 2021)

Čím vzdálenějšími dějinami se historici a historičky zabývají, tím častěji zdůrazňují problémy spojené s nedostatkem pramenů. Takový postoj se někdy zdá trochu … více

Píše Václav Petrbok (23. 6. 2021)

Důstojný, v bronzu vyvedený klasik v převlečníku a dlouhém kabátu, sako upnuté až ke krku, který je omotán šátkem, trůní na barikádě z hromady … více

Píše Jakub Vaněk (17. 6. 2021)

K sedmdesátým narozeninám filozofa a překladatele Miroslava Petříčka připravili editoři Petr Prášek a Alena Roreitnerová obsáhlý sborník textů na téma(ta) hranic(e) … více

Píše Václav Maidl (9. 6. 2021)

V roce 2018 vydalo nakladatelství Kiepenheuer & Witsch knihu s názvem Heinrich Böll. Der Panzer zielte auf Kafka a podtitulem Heinrich Böll und der Prager Frühling. Stalo se tak rok po stoletém jubileu … více

Píše Luboš Merhaut (2. 6. 2021)

Kniha František Kobliha (Arbor vitae a Památník národního písemnictví, 2019) je pozoruhodným artefaktem a zároveň nevšedním příspěvkem k tématu možností … více

Píše Štěpán Zbytovský (26. 5. 2021)

Kniha Jak psát transkulturní literární dějiny? shrnuje vybrané příspěvky ze stejnojmenné konference, kterou 15.–16. listopadu 2018 uspořádal Ústav pro českou literaturu AV ČR … více

Napsal Ivan Vojtěch (24. 5. 2021)

V souvislosti se zítřejším debatním setkáním na téma Adorno a literatura publikujeme text Znovu ke starému sporu, který v létě 1967 připravil pro Literární noviny (č. 31, 4. 8., s. 9; šifra iv) muzikolog Ivan Vojtěch – coby komentovaný … více

Píše Marie Škarpová (19. 5. 2021)

Jméno Fridrich Bridel není současnému českému čtenáři, zvláště tomu, který se zajímá o barokní literaturu, jistě neznámé. Ještě ve druhém … více

Píše Marie Krappmann (12. 5. 2021)

„Na konci roku 1931 začala Charlotte von Weisl, roz. Popper-Michlup, která se narodila roku 1868 v Lokšanech, židovské čtvrti českého městečka Bresnitz/Březnice, a v roce 1888 se přestěhovala z Prahy do … více

Píše Michal Topor (28. 4. 2021)

Ve dvou svazcích Pozdní pozůstalosti Friedricha Nietzscheho (I /1885–1887/; II /1887–1889/), které v průběhu loňského a letošního roku – jako 107. kus Knihovny … více

Píše Mirek Němec (21. 4. 2021)

Cestopis je zprávou o cestě, která má čtenáře zasvětit do strastí, ale i radostí cestujícího. Tím dokáže vzbudit čtenářovu zvídavost, udrží ho při … více

Píše Tilman Kasten (14. 4. 2021)

K Ludwigu Winderovi se pojí první kapitola vědeckého odkazu Kurta Krolopa, jenž byl a zůstává důležitou osobností germanobohemistické bádání. To dokládají nejen … více

Píše Jiří Opelík / L. M. 60 (11. 4. 2021)

Třeba mi v této odborné rubrice projde, že do ní přispěju jen něčím osobním, vzpomínkovým – věk mně může být omluvou. Ústav pro českou literaturu ČSAV začal přijímat … více

Píše Jakub Vaněk (7. 4. 2021)

Rozsáhlá kolektivní monografie Za obrysy média je dílem devíti autorů a vedle předmluvy a doslovu obsahuje třináct kapitol. Je výsledkem dlouhodobých výzkumů jednotlivých autorů, především pak dlouhotrvající společné diskuse iniciované … více

Píše Martin Hrdina (31. 3. 2021)

Podnět k napsání knihy Die Seele im 20. Jahrhundert. Eine Kulturgeschichte [Duše ve 20. století. Kulturní historie] (Leiden / Boston / Singapore / Paderborn: Wilhelm Fink, 2019) nalezl její … více

Píše Reto Caluori (24. 3. 2021)

Mnoho umělců, kteří ve 30. letech 20. století hledali ve Švýcarsku útočiště před pronásledováním ze strany nacistů, během svého exilu velmi zásadně ovlivnilo a oživilo … více

Píše Václav Maidl (17. 3. 2021)

Přestože jsem ze sedmi německojazyčných vydání Severinovy cesty do temnot, která vyšla v posledním desetiletí a která jsem zaregistroval na internetu, držel v roce pouze dvě … více

Napsala Ludmila Lantová (10. 3. 2021)

Literární historička a editorka Ludmila Lantová (19. září 1926 – 28. února 2021), mj. autorka novátorské a stále inspirativní monografie Hledání … více

Napsal Jiří Karásek ze Lvovic (3. 3. 2021)

5. března uplyne sedmdesát let od smrti Jiřího Karáska (ze Lvovic). Zatímco zejména starší část jeho básnického díla a podstatná část memoárů … více

Píše Ingeborg Fiala-Fürst (24. 2. 2021)

Přiznávám, že můj vztah ke Stifterovi byl vždycky spíše vlažný než vřelý, vzpomínám si, že jsem dokonce při nějaké dávné konferenci o rakouské literatuře (někdy na … více

Píše Marie Škarpová (17. 2. 2021)

Každý, kdo si někdy položil otázku, co se nám vlastně do dnešní doby dochovalo z literární tvořivosti našich předků, poměrně rychle zjistil, že dávná, ale i méně … více

Píše Vlasta Reittererová (10. 2. 2021)

V průběhu 19. století se vyprofilovaly muzikologie, teatrologie, literární věda a další duchovědné obory jako samostatné discipliny. Tím se otevřela možnost jejich další … více

Píše Luboš Merhaut (3. 2. 2021)

Spisovatel Jaroslav Maria (vl. jm. Mayer, 24. února 1870 – 3. listopadu 1942) patří mezi osobnosti, jež se v mnohém vymykaly dobovým proudům nebo módám, k autorům v tomto smyslu … více

Píše Václav Šmidrkal (27. 1. 2021)

Dvanáctý díl rakouské ediční řady Habsburská monarchie 1848–1918 uzavírá mnohasvazkové historiografické dílo, které vznikalo v časovém rozpětí … více

Píše Lukáš Holeček (20. 1. 2021)

Historické edice nemusí vznikat pouze jako pietní připomínka nějaké osobnosti nebo splácet pomyslný „dluh“ historického opomenutí či domnělé nespravedlnosti. Edice často … více

Píše Tereza Czesany Dvořáková (13. 1. 2021)

Petera Demetze (roč. 1922), významného a proslulého amerického germanistu středoevropského původu, asi není třeba podrobněji představovat. Jeho akademická práce směřovala především … více

Píše Eva Krásová (6. 1. 2021)

Jonathan Culler napsal relativně nedávno (2015) knihu, jíž dovršil svou kariéru autora učebnic teorie literatury. Jak sám píše v různých úvodech a rozhovorech, splnil si tím sen, nebo … více