E*forum pro (germano)bohemistiku


2019   

Napsal Pavel Eisner (18. 12. 2019)

Události září a října 1938 a jejich dopady na charakter státu, atmosféru veřejné komunikace a médií tzv. druhé, česko-slovenské republiky hluboce ovlivnily také … více

Píše Luboš Merhaut (11. 12. 2019)

Výbor sloupků Arna Nováka, publikovaných v Lidových novinách v letech 1926 až 1939, uspořádal a edičně připravil Jiří Opelík a s titulem Nic malého … více

Píše Hynek Janoušek (5. 12. 2019)

V roce 2017 vyšlo druhé vydání málo známého filosofického díla Anschauung und Begriff dvou německy píšících autorů pražské moderny Maxe Broda (1884–1968) … více

Píše Marie Škarpová (27. 11. 2019)

Nepřehlédnutelnou součástí současné české krajiny urbánní i venkovské jsou rozsáhlé, mnohdy až velkolepé klášterní komplexy vybudované v průběhu … více

Píše Ines Koeltzsch (20. 11. 2019)

Centrum židovských studií na Univerzitě Karla Františka ve Štýrském Hradci (Centrum für Jüdische Studien der Karl-Franzens-Universität Graz [CJS]), založené v roce 2001, se od svého vzniku … více

Napsali Jan Münzer a Pavel Eisner  (13. 11. 2019)

Arne Laurin zemřel v New Yorku 18. února 1945. První reflexe jeho životní dráhy tak mohly být otištěny leda v exilových periodikách; zejména deník Newyorské listy, na jehož … více

Píše Markus Grill (6. 11. 2019)

Anton Kuh (1890–1941) byl v literárních dějinách dlouho považován za pouhého „dodavatele point“. Po celá desetiletí fejetonisté i literární vědci rozšiřovali … více

Proslovil Jiří Brabec (30. 10. 2019)

Opravený a zkrácený přepis magnetofonového záznamu přednášky Jiřího Brabce vyšel s nadpisem Poznámka k diskusi o jednom sborníku v „Časopisu pro druhou … více

Napsal Emil Saudek (23. 10. 2019)

„Slaven, verlangt in allen öffentlichen Lokalen das Slavische Tagblatt!“ (Slované, požadujte ve všech veřejných podnicích Slavisches Tagblatt!), vyzýval na svých stránkách deník, … více

Píše Jakub Vaněk (16. 10. 2019)

Autoři převodu Historie o těžkých protivenstvích církve české do „jazyka 21. století“, vydaného v loňském roce nakladatelstvím Poutníkova četba, usilují … více

Píše Veronika Jařabová (9. 10. 2019)

Dormizerové, Jerusalemové, Lämmelové, Porgesové a Przibramové. Právě tato pětice jmen se stala reprezentantem pražských židovských elit a jako taková předmětem pozornosti … více

Píše Michal Topor (2. 10. 2019)

Coby osmadvacetiletá se Anna Auředníčková (*1873 v Praze) spolu se svým mužem, advokátem Zdenko Auředníčkem (bratrem básníka Otakara Auředníčka) přestěhovala v roce 1901 – … více

Píše Manfred Weinberg (26. 9. 2019)

Už v recenzi ke studii Marcela Kringse Franz Kafka: Der ‚Landarzt‘-Zyklus. Freiheit – Schrift – Judentum [Franz Kafka: Cyklus ‚Venkovský lékař‘. Svoboda – písmo – … více

Píše Michaela Vašíčková (18. 9. 2019)

V nakladatelství Scriptorium vyšel roku 2016 v kritické edici staročeský překlad významného díla pozdního středověku Tabule veteris et novi coloris (Tabule staré a nové barvy) … více

Píše Manfred Weinberg (11. 9. 2019)

Theodor W. Adorno napsal kdysi o textech Franze Kafky: „Každá věta říká: interpretuj mě, a žádná to nestrpí.“ (Aufzeichnungen zu Kafka [Poznámky ke Kafkovi]. In: Gesammelte Schriften … více

Napsal Arnošt Procházka (4. 9. 2019)

Básnickému a výtvarnému dílu a osobnosti Karla Hlaváčka, od jehož narození uplynulo 145 let (29. srpna 1874 – 15. června 1898) věnoval Arnošt Procházka … více

Píše Václav Maidl (28. 8. 2019)

Koncem roku 2016 vydalo pardubické nakladatelství Vespero překvapivou dvojjazyčnou antologii z veršů polabských básníků Camilla Hoffmanna, Rudolfa Fuchse a Franze a Hanse Janowitzových, nazvanou podle … více

Píše Mariana Prouzová (21. 8. 2019)

Publikace Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře, vydaná u příležitosti stejnojmenné výstavy, která se letos konala v Brně a v Praze, je zároveň třetím, posledním … více

Píše Josef Vojvodík (14. 8. 2019)

Za Petrem Holmanem „Protož proste Pána žně, ať vypudí dělníky na žeň svou.“ Matouš 9,38 Vzpomínám si na první „osobní“ setkání s Petrem Holmanem na … více

Píše Lenka Vodrážková (7. 8. 2019)

Vědecké poznávání je úzce spojeno s rozvojem vědecké komunikace. Jednotlivá kulturní a jazyková společenství si během historického vývoje vypracovala normy … více

Píše Tereza Šnellerová (31. 7. 2019)

Osmý svazek Spisů Jiřího Ortena (Torst, 2018) uzavírá vydavatelský podnik započatý již roku 1992: přináší veškerou korespondenci jak básníkem odeslanou, tak i přijatou, … více

Napsal Franz Schulz (24. 7. 2019)

Franz Schulz se narodil v roce 1897 v Praze (zemřel v roce 1971 v jihošvýcarském Muraltu), co se generačního vrstevnictví týče, lze ho postavit například vedle Johanna Urzidila či Mileny … více

Píše Jan Pišna (17. 7. 2019)

Jsou omyly a mýty, které mají neskutečně tuhý kořínek. Není tomu tak dávno, co se každé dítko ve škole dozvědělo, že první tištěná kniha v Čechách byla … více

Píše Zuzana Jürgens (10. 7. 2019)

Knižní veletrh se v Lipsku koná od poloviny 17. století. Má za sebou tudíž bohatou historii ovlivněnou politickými i společenskými okolnostmi a vědomí toho, že literatura je propojena se … více

Rozhovor Lucie Merhautové s Peterem Buggem (3. 7. 2019)

Letošní rok se zdá být příhodný pro šíření české literatury v zahraničí. V souvislosti s lipským knižním veletrhem, na němž byla česká literatura … více

Píše Lucie Merhautová (27. 6. 2019)

Slavista Peter Drews, emeritní profesor freiburské univerzity, připravil v posledním více než čtvrtstoletí řadu publikací, které podchycují vztahy mezi literaturami slovanskými a literaturou … více

Píše Michal Topor (19. 6. 2019)

Knihu nadepsanou Sumář (Brno: Host, 2018) předložil Dalibor Tureček jako ohlédnutí za prací vykonanou v rámci pětiletého projektu „Diskurzivita literatury 19. století … více

Píše Sara Hauserová (12. 6. 2019)

Brzy ráno to lze na Starém Městě bez turistů ještě částečně zakusit: Ten pocit, že „[j]sme napůl vesnice, napůl maloměsto“, který Milena Jesenská (1896–1944) v roce 1922 napsala na adresu … více

Píše Jiří Hubáček  (5. 6. 2019)

Jméno Václava Klimenta Klicpery se tradičně spojuje především se vznikem české veselohry. Ani nejnovější edice Klicperova díla, svazek Divadelní hry, vydaný v České knižnici … více

Píše Záviš Šuman (29. 5. 2019)

Kniha „I do daleka vede cesta…“ opatřená podtitulem Vybrané studie z literární komparatistiky a moderní německé literatury přináší obsáhlý výbor … více

Píše Tomáš Havelka (22. 5. 2019)

Komenského Kancionál z roku 1659 je výjimečné dílo, představující svého tvůrce nejen jako pečlivého sběratele duchovních písní, jež byly v jednotě bratrské … více

Píše Claus Zittel (16. 5. 2019)

Hodnotná literatura vždy vzniká v mnohohlasém textovém univerzu. Literární historiografie, jež se soustředí na rádoby vlastní národní tradici a postuluje například dějiny … více

Píše Veronika Jičínská (16. 5. 2019)

Příručka německy psané literatury z Prahy a českých zemí je první příručkou tohoto druhu o německy psané literatuře v českých zemích od 18. do poloviny … více

Píše Jiří Brabec (8. 5. 2019)

Nápaditě graficky řešená kniha velkého formátu s názvem Literární kronika první republiky obsahuje více než 500 stran textů, které doprovází stovky … více

Píše Václav Petrbok (1. 5. 2019)

Kurt Krolop (1930–2016), autor studií v recenzovaném překladovém svazku Studie o německé literatuře, byl i v posledních letech svého života nepřehlédnutelnou osobností … více

Napsal Kurt Krolop (29. 4. 2019)

Napsal Kurt Krolop V přednášce Kurta Krolopa o Pavlu Eisnerovi, pronesené v březnu 1995 při vyhlášení výsledků 1. ročníku soutěže mladých překladatelů Cena Pavla … více

Napsal Jan Münzer (24. 4. 2019)

V souvislosti s chystanou diskusí soustředěnou k osobnosti Kurta Krolopa a navazujíce na starší edici jiného Münzerova textu publikujeme úvahu, jíž se Jan Münzer v červnu 1928 … více

Píše Ladislav Futtera (17. 4. 2019)

Cesta od rukopisu k rotačce nebývá vždy přímá a rychlá, a tak až v průběhu loňského roku, více než tři roky po autorově smrti, spatřilo světlo světa poslední dílo nestora … více

Píše Luboš Merhaut (10. 4. 2019)

V rámci ediční řady Korespondence TGM, kterou vydává Masarykův ústav a Archiv AV ČR, vyšel 2. svazek Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar (2019), … více

Píše Aleš Urválek (3. 4. 2019)

Zájemci o německy psanou literaturu české i moravské provenience mají nyní díky německy psané knize Handbuch der deutschen Literatur Prags und der böhmischen Länder (2017) možnost sáhnout … více

Napsal Ferdinand Peroutka (1. 4. 2019)

V předzvěsti zítřejší debaty na téma Idea „spisů“ Ferdinanda Peroutky jako živý problém (www.ipsl.cz/spektrum-2019-peroutka) publikujeme stať, jíž se Peroutka počátkem roku 1936 … více

Píše Kateřina Smyčková (27. 3. 2019)

Na konci roku 2018 vydalo nakladatelství Host česko-německou publikaci Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. Její editoři, Gertraude Zandová … více

Píše Matouš Turek (20. 3. 2019)

Středohornoněmecký veršový román Wilhelm von Wenden z devadesátých let 13. století, v němž Ulrich von Etzenbach oslavuje českého krále Václava II. a jeho ženu Gutu … více

Napsal Rudolf Černý (13. 3. 2019)

Projekt Básnické dílo Jana Zahradníčka (GA ČR 15-04068S) vyústil do dvou prostupujících se celků – monografie Jan Zahradníček. Poezie a skutečnost existence a komentované antologie … více

Píše Václav Fronk (6. 3. 2019)

Publikace Napínavá doba Petra Karlíčka, kterou s podtitulem Politické karikatury (a satira) Čechů, Slováků a českých Němců (1933–1953) vydalo nakladatelství Universum, na první pohled … více

Napsal Milan Jankovič (27. 2. 2019)

Literární teoretik, historik, editor a fotograf Milan Jankovič (1. září 1929 – 5. ledna 2019) byl jedinečnou osobností svého oboru, dynamicky zvažující možnosti … více

Píše Jan Budňák (20. 2. 2019)

Korigovat – zaprvé – pohled na modernu jako „západní“ fenomén a uchopit ji – zadruhé – v co nejširších interdisciplinárních … více

Píše Miroslav Marcelli (13. 2. 2019)

Tá kniha okamžite zaujme svojím vzhľadom: pevná väzba, pôsobivá obálka, výborné grafické spracovanie textu, prehľadné rozčlenenie celého korpusu na jednotlivé, navzájom … více

Píše Lucie Antošíková (6. 2. 2019)

Ve dnech 15. a 16. listopadu 2018 se v malém sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR konala pod taktovkou ústavního Germanobohemistického týmu mezinárodní konference Jak psát … více

Píše Michaela Vašíčková (30. 1. 2019)

Edicí Historie pravdivé o některých zvláštních věcech a divných Božích skutcích v světě, obzvlaštně pak při Jednotě bratrské stalých – vydané … více

Píše Marie Langerová (24. 1. 2019)

Milan Jankovič (1. září 1929 – 5. ledna 2019) „Umělecké literární dílo se týká našich životů a jenom tak si koneckonců získává … více

Proslovili Libuše Heczková a Tomáš Glanc (22. 1. 2019)

Přinášíme promluvy nad rakví Vladimíra Svatoně (19. července 1931 – 26. prosince 2018), které zazněly na Olšanských hřbitovech 4. ledna 2019. Libuše … více

Píše Lena Dorn (16. 1. 2019)

„Velký odkaz empirických dokladů, ale i značné množství filosofických a psychologických úvah o tom, zda může či nemůže dojít k autentickému přenosu významu … více

Píše Matěj Klíma (9. 1. 2019)

Na přelomu srpna a září 2018 se ve vysočanské Galerii 9 uskutečnila výstava věnovaná kultovnímu, ale i opomíjenému spisovateli a filosofovi Ladislavu Klímovi. Za výstavou … více