E*forum pro (germano)bohemistiku


2018   

Napsal Vojtěch Jirát (31. 12. 2018)

Vedle známých studii Arnošta Krause a Pavla Eisnera o „německé literatuře na půdě ČSR do roku 1848“, resp. „německé literatuře na půdě ČSR od roku 1848 do našich dnů“, … více

Píše Jozo Džambo (20. 12. 2018)

Nemálo obrazů, symbolů a metafor, které kdysi bývaly pevnou součástí kulturní a společenské komunikace, bylo v průběhu času vytěsněno coby „anachronismy“ nebo pozapomenuto, ačkoli je … více

Píše Luboš Merhaut (12. 12. 2018)

V uplynulých výročních měsících vyšlo množství titulů spjatých různorodým způsobem s T. G. Masarykem, jen zřídka se však vracely k pramenům, přímo … více

Píše Agnes Kim (5. 12. 2018)

Deutschlernen „von unten“ [Jak se učí němčině zespodu] – titul kolektivní monografie autorů Bettiny Morcinek, Veroniky Opletalové, Helmuta Glücka a Karstena Rinase (vyšlo ve Wiesbaden: Harrassowitz, … více

Píše Marie Škarpová (28. 11. 2018)

Milostný partnerský vztah patří ke skutečnostem, u nichž jsme ochotni věřit, že jde o antropologickou konstantu, přítomnou v lidské společnosti každé kultury a doby. Onen svůdný pocit … více

Napsali Ferdinand Deml a Julius Mader (21. 11. 2018)

Vnímání německé literatury v českých zemích jako teritoria rozpadajícího se na humanisticky laděnou, z velké části židovskou literaturu pražskou a sudetoněmeckou literaturu … více

Píše Michal Topor (14. 11. 2018)

Jde-li o dějiny coby aspekt oborové sebereflexe, literárněvědná bohemistika v posledních letech spíše strádá. Lze se sice dovolat několika podstatných monografických vykročení, … více

Píše Lucie Merhautová (7. 11. 2018)

Maria Stona (vlastním jménem Maria Stonawski, provdaná Scholz, 1859–1944) byla především na přelomu 19. a 20. století poměrně známou německy píšící … více

Napsal T. G. Masaryk (31. 10. 2018)

Cyklus přednášek Jak pracovat? vycházel původně (podle zápisů jednoho z posluchačů) v prvních dvou ročnících slovenského měsíčníku Hlas od října 1898 do srpna 1899; … více

Píše Štěpán Zbytovský (24. 10. 2018)

140. výročí narození pražského prozaika, básníka a kritika Paula Adlera (1878–1946) připomíná letos několik počinů, mj. jednosvazkové vydání jeho próz v edici … více

Píše Marie Škarpová (17. 10. 2018)

U této knihy vydané v loňském roce nakladatelstvím Academia se čtenář zarazí už na titulní straně a nepomůže mu ani nahlédnutí na přední desky či hřbet knihy: tam … více

Píše Markéta Balcarová (10. 10. 2018)

Sborník „Mir hat immer die menschliche Solidarität geholfen.“ Die jüdischen Autorinnen Anna Seghers und Lenka Reinerová (2016, „Vždycky mi pomohla lidská solidarita.“ Židovské autorky Anna Seghers … více

Píše Jiří Brabec (3. 10. 2018)

Evě Hahnové učarovalo slovo stereotyp. Do knihy Od Palackého k Benešovi (Academia, 2014) sebrala a krátkými komentáři opatřila texty německých autorů nejrůznější provenience, texty … více

Napsal Walther Victor (26. 9. 2018)

Devátý román redaktora pražského německého deníku Bohemia Ludwiga Windera (1889–1946) Der Thronfolger (Následník trůnu), jenž vyšel v listopadu 1937, přijala českoněmecká … více

Píše Jiří Hubáček (19. 9. 2018)

Většině patrně jméno Sofie Podlipská dnes mnoho neřekne, pro některé mohou být její texty alespoň cenným pramenem ke studiu nejrůznějších společenských otázek spjatých … více

Píše Václav Maidl (13. 9. 2018)

Výbor z Klostermannovy povídkové knihy V srdci šumavských hvozdů nazval jeho editor Michal Hořejší v narážce na povídku Schovanec případně Velebnost, melancholie, hrůza. Těmito … více

Odpověděl Jiří Opelík (5. 9. 2018)

Přinášíme další rozhovor s Jiřím Opelíkem, který přichystal pro Týnecké listy (Měsíčník obce Velký Týnec, 28, 2018, č. 8, 10. 8., s. 23–24) … více

Píše Manfred Weinberg (29. 8. 2018)

V „předmluvě“ knihy Franz Kafka and his Prague Contexts: Studies in Language and Literature (Prague: Karolinum Press, 2016) Marek Nekula píše: „‚Kafka and Prague‘ is hardly an original subject“ … více

Píše Martina Dragonová (22. 8. 2018)

Miloš Sládek, přední odborník na českou barokní literaturu, se ve své nejnovější knize Slovo ze srdce jejich… (vydal Památník národního písemnictví v roce … více

Píše Václav Petrbok (15. 8. 2018)

Pod symbolickým, provokativním, zpočátku zdánlivě idylickým názvem Gartenschönheit oder Die Zerstörung von Mitteleuropa: Sidonie Nádherny – Briefe an Václav Wagner (1942–1949) … více

Napsal Peter Demetz (8. 8. 2018)

Článek K pojmu sudetská literatura je převzat z publikace Hluboká stopa. Nezávislá revue Skutečnost 1949-1953 (vydalo Československé dokumentační středisko, Praha 2008, k vydání … více

Píše Martina Niedhammer (1. 8. 2018)

Neviditelná loajalita? je název sborníku publikovaného v roce 2016, v němž se čeští historici, kunsthistorici, teatrologové a literární vědci vydávají spolu se svými … více

Píše Jiří Opelík (25. 7. 2018)

Ukázka V 10. čísle loňského ročníku brněnského literárního časopisu Host vyšel nezvyklý čapkovský příspěvek: nezvyklý proto, že má podobu … více

Píše Miriam Löwensteinová (18. 7. 2018)

Vzpomenout se nedá jinak než osobně, od dat a faktů jsou encyklopedie. Privilegium potkávat se s profesorem Oldřichem Králem měla za jeho dlouhý život spousta lidí v nejrůznějších oborech. … více

Píše Tereza Šnellerová (10. 7. 2018)

Deset let po vydání prvních, nebeletristických svazků uzavírá Triáda edici Spisů Andreje Stankoviče dvěma svazky shrnujícími na více než osmi stech stranách (s propojenou, … více

Píše Radka Šustrová (4. 7. 2018)

Paměť, sdílený obraz minulosti formující naše povědomí o určitém historickém období a jeho aktérech, je pro historika matrixem jeho vlastního zájmu, ale také … více

Píše Jakub Ivánek (27. 6. 2018)

Kramářské tisky stály drahnou dobu spíš stranou vědeckého zájmu, ačkoli představují pozoruhodný a neobyčejně bohatý materiál dokládající literární … více

Píše Ingeborg Fialová-Fürstová (20. 6. 2018)

Pěkná knížka v pevné vazbě, která vyšla už v roce 2016 v nakladatelství Residenz, se v mezičase setkala s opravdu velikým ohlasem – měřeno počtem (převážně … více

Napsali Robert Konečný a Václav Černý (13. 6. 2018)

Před devětasedmdesáti lety, 14. června 1939, publikoval básník, prozaik, kritik a esejista spirituálního ladění, psycholog a filozof Robert Konečný (1906–1981) Několik slov k otázce … více

Píše Jan Mareš (6. 6. 2018)

Přestože historické syntézy patří k čtenářsky žádanému žánru, autorsky se řadí k tomu nejnáročnějšímu. Proto objevení se každé další … více

Píše Marie Škarpová (30. 5. 2018)

Habent sua fata libelli. Platí to i v případě dvoudílné stati Dmytra Čyževského o Komenského Labyrintu světa a ráji srdce s prostým názvem K Labyrintu světa. Její … více

Píše Konstantin Kountouroyanis (23. 5. 2018)

Ani 100 let po smrti Berthy von Suttnerové se nesplnil její sen o mírumilovném lidstvu. Taková vize budoucnosti a četné přednášky a publikace jí mezi jejími současníky … více

Píše Milan Jankovič (16. 5. 2018)

Pod víceznačným titulem Hrabal – autor v množném čísle vydal Jakub Češka v dubnu 2018 v nakladatelství Host svou další knihu věnovanou české literatuře, tentokrát … více

Píše Lena Dorn (9. 5. 2018)

Takzvaná „krásná“ literatura může být ošklivý boj. A jsou tu mrtví. Pomysleme jen na slova Elišky Krásnohorské ze 60. let 19. století: Je důležité … více

Píše Kateřina Smyčková (2. 5. 2018)

Mnozí literární historikové, jejichž specializací je starší česká literatura, by zřejmě znejistěli, kdyby měli do svého oboru zařadit jména jako Johann Georg Franz Braun, Christoph Hecyrus či … více

Píše Adéla Rossípalová (25. 4. 2018)

Hans Natonek, spisovatel původem z Prahy, platil ve Výmarské republice až do svého propuštění z časopisu Neue Leipziger Zeitung po Hitlerově nástupu k moci za renomovaného romanopisce, redaktora … více

Píše Jiří Opelík (18. 4. 2018)

Tak takhle už to dál nejde: odborníci i popularizátoři se pořád starají jen o Čapkovy texty, zatímco k opravdovému pochopení a zažití jeho velikosti je třeba poznat „Čapka … více

Píše Martin Hořák (11. 4. 2018)

Zájemci o aktuální stav bádání na poli rudolfinského výtvarného umění možná zaznamenali, že v roce 2007 získala Stipendium Kateřiny Duškové, … více

Napsal Emil Saudek (4. 4. 2018)

Jen několik týdnů před vyhlášením samostatného československého státu vyšel v Kalendáři česko-židovském (38, 1918/1919, [srpen 1918], red. Edvard Lederer, s. 52–56) text, … více

Píše Luis Carlos Cuevas (30. 3. 2018)

Dílu německojazyčného pražského autora Egona Erwina Kische (1885–1948) se v germanistice ještě nedostalo místa, které zasluhuje. Jedním z důvodů by mohlo být veřejně proklamované … více

Píše Libuše Heczková (21. 3. 2018)

Nová kniha jednoho z nejvýznamnějších českých slavistů a literárních vědců Vladimíra Svatoně Na cestě evropským literárním polem je souborem statí, který vznikl … více

Píše Radek Malý (15. 3. 2018)

Jméno pražského rodáka Victora Hadwigera (1878 Praha – 1911 Berlín) dosud v českém prostředí figurovalo zejména v antologiích mapujících tvorbu německy … více

Píše Vojtěch Bažant (7. 3. 2018)

Během oslav výročí narození Karla IV. v roce 2016 se knižní trh plnil novými vydáními osvědčených textů, překlady i aktualizovanými díly. Ještě s předstihem … více

Píše Ladislav Futtera (28. 2. 2018)

Ediční řada Wechselwirkungen si klade za cíl „představit kontakty rakouské literatury k ostatním (především evropským) literaturám z komparatistické perspektivy … více

Píše Michal Topor (21. 2. 2018)

V recenzi, jíž Blanka Činátlová nedávno obstarala nový český překlad Benjaminova pojednání Ursprung des deutschen Trauerspiels [Původ německé truchlohry, přel. Martin Pokorný, Praha: … více

Píše Ingeborg Fialová-Fürstová (14. 2. 2018)

Spisovatel Franz Spunda, narozený roku 1890 v Olomouci, by byl zřejmě pozdějším literárním světem, čtenáři i germanistikou zcela zapomenut, kdyby roku 1971 nevznikl obsáhlý článek Wodurch … více

Napsal F. X. Šalda (7. 2. 2018)

Na Štědrý den roku 1907 Šalda v Lidových novinách (15, 1907, č. 355, nestránkovaná příloha) avizoval vznik revue Novina. Časopis s podtitulem List duševní kultury české … více

Píše Aleš Urválek (31. 1. 2018)

Přemýšlet o první světové válce znamená ohlížet se na již stoletou tradici myšlení, jejíž nejkontroverznější příspěvky jsou v Německu spojovány … více

Píše Jan Malura (24. 1. 2018)

Zájem o české pobělohorské exulanty a domácí tajné evangelíky je mezi historiky, literárními historiky i filology v posledních desetiletích poměrně intenzivní. … více

Píše Václav Petrbok (17. 1. 2018)

Josef Führich (1800–1876) a jeho rozsáhlé výtvarné dílo (mj. též kresby a grafiky) jsou dnes širšímu kulturně zainteresovanému publiku v českých zemích … více

Píše Tereza Šnellerová (10. 1. 2018)

Do nového roku vstupuje obsáhlá kniha Marka Švehly Magor a jeho doba s úspěchem. Její první náklad se ještě před Vánoci rozprodal a v prosinci, pouhých pět … více

Píše Jitka Ludvová (3. 1. 2018)

Pozůstalost rakousko-českého spisovatele, dramatika, scénáristy a překladatele Friedricha Torberga (1908 Vídeň – 1970 Vídeň) leží ve Vídeňské národní knihovně. Je … více