Redakce Echa

Bohemistická řada literárněvědného online fóra IPSL se zaměřuje především na aktuální literárněhistorický výzkum a odborně připravené edice. Příspěvky psané pro hlavní rubriku (Píší) zasahují rovněž do spřízněných oborů; v doplňkové rubrice (Napsali) připomínáme prostřednictvím starších textů vybrané osobnosti českého literárního dějepisectví a české literární kritiky. Institut pro studium literatury vydává Echa od roku 2010.