Veröffentlichte Beiträge des Autors /der Autorin

Hier finden Sie eine Liste mit den Beiträgen, welche die ausgewählten AutorInnen im E*Forum bzw. den früheren Echa | Echos publizierten. Informationen zu den AutorInnen sind fester Bestandteil der veröffentlichten Jahrbücher.

Píše Adéla Petruželková (Echa, 6. 4. 2016)

Metodologická východiska dvousvazkového kompendia V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749−2014 formulují hlavní autoři … více

Píše Adéla Petruželková (Echa, 4. 2. 2015)

K sedmnácti dosud vydaným svazkům Sebraných spisů Jana Patočky, které vycházejí od roku 1996 v nakladatelství Oikúmené, přibyl na podzim roku 2014 další s pořadovým číslem 8/1, nazvaný Nitro a svět (ed. Ivan Chvatík, Jan … více