Veröffentlichte Beiträge des Autors /der Autorin

Hier finden Sie eine Liste mit den Beiträgen, welche die ausgewählten AutorInnen im E*Forum bzw. den früheren Echa | Echos publizierten. Informationen zu den AutorInnen sind fester Bestandteil der veröffentlichten Jahrbücher.

Rozhovor Lucie Merhautové s Peterem Buggem (E*forum, 3. 7. 2019)

Letošní rok se zdá být příhodný pro šíření české literatury v zahraničí. V souvislosti s lipským knižním veletrhem, na němž byla česká literatura … více

Es schreibt: Lucie Merhautová (E*forum, 27. 6. 2019)

Der Slawist Peter Drews, emeritierter Professor an der Albert-Ludwig-Universität Freiburg, legte in den vergangenen 25 Jahren eine Reihe von Publikationen vor, die die Beziehungen zwischen den slawischen Literaturen und der deutschen Literatur … více

Píše Lucie Merhautová (E*forum, 27. 6. 2019)

Slavista Peter Drews, emeritní profesor freiburské univerzity, připravil v posledním více než čtvrtstoletí řadu publikací, které podchycují vztahy mezi literaturami slovanskými a literaturou … více

Píše Lucie Merhautová (E*forum, 7. 11. 2018)

Maria Stona (vlastním jménem Maria Stonawski, provdaná Scholz, 1859–1944) byla především na přelomu 19. a 20. století poměrně známou německy píšící … více

Píše Lucie Merhautová (E*forum, 23. 8. 2017)

Aktuální, dvacáté sedmé číslo časopisu Slovo a smysl (Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty UK) se zaměřuje na problémy literární historie … více

Es schreibt: Lucie Merhautová (Echos, 17. 10. 2016)

Ende 2015 veröffentlichte der Prager Verlag dybbuk die biografische Studie Sacher-Masoch (1836–1895) aus der Feder des französischen Historikers für mittelosteuropäische Geschichte Bernard Michel (1935–2013). Das französische … více

Píše Lucie Merhautová (Echos, 17. 10. 2016)

Nakladatelství dybbuk na konci roku 2015 vydalo životopisnou monografii Sacher-Masoch (1836‒1895) od francouzského historika středoevropských dějin Bernarda Michela (1935‒2013). Kniha vyšla ve francouzském originále již … více

Es schreibt: Lucie Merhautová (Echos, 27. 4. 2015)

René Maria Rilke und Jaroslav Vrchlický Was Rainer Maria Rilkes Bindungen zur Generation tschechischer Schriftsteller um die Zeitschrift Lumír angeht, wird meistens und berechtigt seine persönliche und künstlerische Beziehung zu Julius Zeyer … více

Píše Lucie Merhautová (Echos, 27. 4. 2015)

René Maria Rilke a Jaroslav Vrchlický V otázce vazeb Rainera Marii Rilka k tzv. lumírovské generaci českých spisovatelů bývá nejvíce a oprávněně akcentován básníkův osobní i umělecký vztah k Juliu Zeyerovi, zprostředkovaný Valerií … více

Es schreibt: Lucie Merhautová (Echos, 5. 1. 2015)

Im Wallstein Verlag ist 2013 in zwei Bänden (1001 S.) die langerwartete kritische Ausgabe desBriefwechsels zwischen Hugo von Hofmannsthal und Hermann Bahr aus den Jahren 1891–1934 erschienen. Wie die Herausgeberin Elsbeth Dangel-Pelloquin zu Recht … více

Píše Lucie Merhautová (Echos, 5. 1. 2015)

V roce 2013 v nakladatelství Wallstein Verlag vyšlo dlouho očekávané dvousvazkové kritické vydání korespondence Huga von Hofmannsthala a Hermanna Bahra z let 1891–1934 (1001 s.). Jak oprávněně poznamenává editorka Elsbeth … více

Píše Lucie Merhautová (Echa, 26. 11. 2014)

Jiřímu Brabcovi   „…já pociťuji velikou radost a přímo štěstí, když mohu čísti a dovídat se něco nového. Obzvláštní jsem míval (a mám posud) radost, být – nemocný (ovšem ne zle) a mít … více

Es schreibt Lucie Merhautová (Echos, 26. 5. 2014)

In ihrer Monografie Geteilte Kulturen. Eine Geschichte der tschechisch-jüdisch-deutschen Beziehungen in Prag (1918–1938), die 2012 als 124. Band des Münchner Collegium Carolinum erschienen ist, geht Ines Koeltzsch in erster Linie von zwei Prämissen … více

Píše Lucie Merhautová (Echos, 26. 5. 2014)

V monografii Geteilte Kulturen. Eine Geschichte der tschechisch-jüdisch-deutschen Beziehungen in Prag (1918–1938) [Rozdělené/sdílené kultury. Dějiny česko-židovsko-německých vztahů v Praze (1918–1938)], která vyšla jako 124. svazek … více

Píše Lucie Merhautová (Echa, 19. 6. 2013)

V Rakouském divadelním muzeu ve Vídni byla 25. dubna zahájena výstava „Mit diesen meinen zwei Händen…“ Die Bühnen des Richard Teschner. Zpřístupňuje ve značné a dosud ojedinělé šíři grafiku, kresby, malby, loutky i … více

Píše Lucie Merhautová (Echa, 18. 1. 2012)

Překlad cestopisných próz Josefa Svatopluka Machara Řím do němčiny, který je dílem Emila Saudka, vyšel znovu – jako první svazek edice Rara, rariora, rarissima v nakladatelství Bachmann Verlag (Badenweiler 2010). Jakkoliv Machar nepochybně patří … více

Píše Lucie Kostrbová (Echa, 3. 8. 2011)

Studium obsáhlého, bohatě členitého a proměnlivého díla rakouského spisovatele, kritika a dramatika Hermanna Bahra (1863–1934) provázely ještě před několika lety běžné strasti. První a často jediná knižní vydání jeho děl byla … více