Veröffentlichte Beiträge des Autors /der Autorin

Hier finden Sie eine Liste mit den Beiträgen, welche die ausgewählten AutorInnen im E*Forum bzw. den früheren Echa | Echos publizierten. Informationen zu den AutorInnen sind fester Bestandteil der veröffentlichten Jahrbücher.

Píše Jan Malura (E*forum, 18. 8. 2021)

Kolem jubilea německé reformace v roce 2017 vzniklo v českém prostředí několik pozoruhodných knih, jejichž záměrem nebylo zkoumat vlastní dějiny reformačního hnutí, ale spíše … více

Píše Jan Malura (E*forum, 24. 1. 2018)

Zájem o české pobělohorské exulanty a domácí tajné evangelíky je mezi historiky, literárními historiky i filology v posledních desetiletích poměrně intenzivní. … více

Píše Jan Malura (Echa, 28. 9. 2016)

Vyznání (Confessiones) sv. Augustina jsou bezesporu dílem klasickým a kanonickým. Jsou čtena nepřetržitě po mnoho staletí, vycházejí v nových překladech a reedicích. … více