Píše Jiří Flaišman

(1. 6. 2011)

 

V loňském roce vydaná sbírka mladého básníka terezínského ghetta Hanuše Hachenburga Hned vedle bílá barva mráčků není zdaleka jediným výsledkem aktivit malé letňanské střední Přírodní školy, o. p. s. Toto nevelké gymnázium v rámci svého studijního programu systematicky přibližuje svým studentům prostřednictvím projektů zaměřených na konkrétní osudy obětí holocaustu zločiny nacistické diktatury. Pestrá činnost školy pod zastřešujícím názvem SHOA viditelně přesahuje pouze interní účely: vedle vydané knížky, připravené v součinnosti s nakladatelstvím Baobab, se k mimoškolní veřejnosti obracejí zejména internetové stránky www.vedem-terezin.cz, nazvané podle časopisu Vedem, který v terezínském ghettu v letech 1942–1944 ilegálně vydávali dvanácti až šestnáctiletí chlapci z tzv. Domova 1. Na stránkách se lze setkat s texty, které mapují a představují činnost a osudy jednotlivých členů tzv. republiky Škid (jak chlapci z „dětského Domova 1“ nazvali své společenství řízené samosprávou), jsou zde medailony jednotlivých obyvatel „Domova 1“ a současně významných přispěvatelů časopisu Vedem (šéfredaktora časopisu Petra Ginze, dále například Jiřího Kurta Kotouče, Zdeňka Ohrensteina či vedoucího „jedničky“, vychovatele Waltera Eisingera), efektní je též interaktivní mapa pevnosti s fotografiemi a citacemi příspěvků z Vedem, které se k daným lokalitám vztahují atd.

 

O tom, že projekt Přírodní školy nelze odbýt jako marginální zábavu několika snaživých pedagogů toužících zpestřit studium svým svěřencům a že jejich snažení má zřejmý potenciál překračovat tyto hranice, svědčí zejména to, jakým způsobem se studenti postavili k materiálu, s nímž se měli možnost konfrontovat. Na jaře tohoto roku se součástí stránek stala digitalizovaná podoba kompletních (dochovaných) dvou ročníků časopisu Vedem (téměř 800 stran), jenž se v Terezíně dočkal osvobození v jediném exempláři. Za pomoci praktického prohlížeče si tak nyní můžeme tímto unikátním materiálem volně „listovat“. – Zpřístupněním časopisu však snahy redaktorů internetových stránek na tomto poli neskončily. Na konci dubna přibyl na stránky Vedem – opět v kvalitním rozlišení a v celistvosti – obsah méně známého, přesto výjimečného ilegálního listu Domov: zpřístupněno je všech deset dochovaných čísel časopisu mladších terezínských chlapců ze „dvojky“ („vycházel“ od prosince 1943 do května následujícího roku), a to i zde s důkladnými medailony dvou hlavních autorů (Petr /Pedro/ Seidemann a Martin Glas; za zvláštní pozornost stojí též Glasovy publikované obsáhlé vzpomínky).

 

Zveřejněním časopisů Vedem a Domov, na němž studenti spolupracovali s archivem Památníku Terezín, se stává projekt Přírodní školy (vedle akcí, jako jsou např. Zmizelí sousedé) výjimečným. Více než chvályhodná je snaha pedagogů tohoto gymnázia o zapojení studentů do edičních (příprava Hachenburgovy sbírky) a redakčních (stránky Vedem) prací, ale i nabídnutý prostor k vlastním uměleckým výkonům (zhudebnění básnických textů publikovaných ve Vedem, nastudování loutkové hry H. Hachenburga Hledáme strašidlo, obnovení časopisu apod.). Tamním učitelům, kteří vedou své studenty k poznání hrůzných zločinů nacismu a zvláště holocaustu a jsou je schopni aktivně zapojit do takto tematicky zaměřených projektů, patří hluboká poklona.


zpět