Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Es schreibt: Olga Zitová (Echos, 16. 3. 2015)

Als sechsundzwanzigster Band in der Reihe Beiträge zur deutschmährischen Literatur, die vom Olmützer Germanistik-Lehrstuhl der Philosophischen Fakultät der Palacký-Universität herausgegeben wird, ist Tereza Pavlíčkovás Die Entwicklung des … více

Píše Olga Zitová (Echos, 16. 3. 2015)

Jako dvacátý šestý svazek knižní řady Beiträge zur deutschmährischen Literatur (Příspěvky k německé moravské literatuře), vydávané olomouckou Katedrou germanistiky FF UP, vyšla publikace Terezy Pavlíčkové Die Entwicklung des … více

Es schreibt Olga Zitová (Echos, 28. 4. 2014)

Das Phänomen des Judentums in den historischen böhmischen Ländern und in der ersten Tschechoslowakischen Republik weckt Interesse nicht nur bei tschechischen Forschern wie Kateřina Čapková (ihr Buch Češi, Němci, Židé [Tschechen, Deutsche, … více

Píše Olga Zitová (Echos, 28. 4. 2014)

Fenomén židovství v historických českých zemích a v první republice se těší zájmu nejen českých badatelů, jako je Kateřina Čapková (kniha Češi, Němci, Židé byla v nakladatelství Paseka vydána v roce 2013 již podruhé, … více