Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Píše Jakub Vaněk (E*forum, 27. 7. 2022)

Znovuoživení zájmu o autorství literárního díla v kontextu konceptů identity, subjektivity či žánrů autobiografie nebo autofikce je v posledních letech v kurzu také … více

Píše Jakub Vaněk (E*forum, 9. 3. 2022)

Svazek studií Petera Dronkeho o Dantově Komedii představuje důležitý příspěvek nejen k dantovské bibliografii, ale také k literatuře o středověké poezii a svým způsobem … více

Píše Jakub Vaněk (E*forum, 17. 6. 2021)

K sedmdesátým narozeninám filozofa a překladatele Miroslava Petříčka připravili editoři Petr Prášek a Alena Roreitnerová obsáhlý sborník textů na téma(ta) hranic(e) … více

Píše Jakub Vaněk (E*forum, 7. 4. 2021)

Rozsáhlá kolektivní monografie Za obrysy média je dílem devíti autorů a vedle předmluvy a doslovu obsahuje třináct kapitol. Je výsledkem dlouhodobých výzkumů jednotlivých autorů, především pak dlouhotrvající společné diskuse iniciované … více

Píše Jakub Vaněk (E*forum, 9. 12. 2020)

Obsáhlá kniha Poezie v exilu s podtitulem Čeští básníci za studené války a západní básnická tradice filozofa, básníka, překladatele, redaktora … více

Píše Jakub Vaněk (E*forum, 19. 8. 2020)

Výbor kritických prací T. S. Eliota připravili pro nakladatelství Argo pod názvem Křesťan – kritik – básník Martin Hilský, Petr Onufer a Martin Pokorný. Kniha je … více

Píše Jakub Vaněk (E*forum, 5. 2. 2020)

Kniha či „promluva“ Variace na hlásku m je formována citlivou a dlouhodobou pozorností Veroniky Košnarové k dílu Věry Linhartové. Je koncipována jako „záznam … více

Píše Jakub Vaněk (E*forum, 16. 10. 2019)

Autoři převodu Historie o těžkých protivenstvích církve české do „jazyka 21. století“, vydaného v loňském roce nakladatelstvím Poutníkova četba, usilují … více