Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Es schreibt: Aleš Urválek (E*forum, 5. 5. 2023)

Hört man die Namen Hermann Bahr, Hugo von Hofmannsthal, Arthur Schnitzler oder Richard Beer-Hofmann, fällt einem wahrscheinlich zuerst ein, dass es sich hierbei um die Vertreter der Wiener Moderne handelt. Umso interessanter wird der Leser wahrscheinlich … více

Píše Aleš Urválek (E*forum, 5. 5. 2023)

Při vyslovení jmen Hermanna Bahra, Hugo von Hofmannsthala, Arthura Schnitzlera nebo Richarda Beera Hofmanna člověka asi nejprve napadnou souvislosti, které z těchto jmen činí reprezentanty moderny. S o to větším … více

Píše Aleš Urválek (E*forum, 3. 4. 2019)

Zájemci o německy psanou literaturu české i moravské provenience mají nyní díky německy psané knize Handbuch der deutschen Literatur Prags und der böhmischen Länder (2017) možnost sáhnout … více

Es schreibt: Aleš Urválek (E*forum, 3. 4. 2019)

Wer sich für die deutsch geschriebene Literatur böhmischer und mährischer Provenienz interessiert, kann seit Kürzerem auf das deutsch geschriebene Handbuch der deutschen Literatur Prags und der böhmischen Länder (2017) zurückgreifen, … více

Es schreibt: Aleš Urválek (E*forum, 31. 1. 2018)

Über den Ersten Weltkrieg nachzudenken, heißt auf eine bereits hundertjährige Denktradition zurückzublicken, deren kontroverseste Beiträge man in Deutschland mit Fritz Fischer und weltweit mit Christopher Clark verbindet. Wen die … více

Píše Aleš Urválek (E*forum, 31. 1. 2018)

Přemýšlet o první světové válce znamená ohlížet se na již stoletou tradici myšlení, jejíž nejkontroverznější příspěvky jsou v Německu spojovány … více