Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Píše Aleš Urválek (E*forum, 3. 4. 2019)

Zájemci o německy psanou literaturu české i moravské provenience mají nyní díky německy psané knize Handbuch der deutschen Literatur Prags und der böhmischen Länder (2017) možnost sáhnout … více

Es schreibt: Aleš Urválek (E*forum, 3. 4. 2019)

Wer sich für die deutsch geschriebene Literatur böhmischer und mährischer Provenienz interessiert, kann seit Kürzerem auf das deutsch geschriebene Handbuch der deutschen Literatur Prags und der böhmischen Länder (2017) zurückgreifen, … více

Es schreibt: Aleš Urválek (E*forum, 31. 1. 2018)

Über den Ersten Weltkrieg nachzudenken, heißt auf eine bereits hundertjährige Denktradition zurückzublicken, deren kontroverseste Beiträge man in Deutschland mit Fritz Fischer und weltweit mit Christopher Clark verbindet. Wen die … více

Píše Aleš Urválek (E*forum, 31. 1. 2018)

Přemýšlet o první světové válce znamená ohlížet se na již stoletou tradici myšlení, jejíž nejkontroverznější příspěvky jsou v Německu spojovány … více