Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Es schreibt: Matouš Turek (E*forum, 29. 9. 2021)

Der Band Prag in der Zeit der Luxemburger Dynastie. Literatur, Religion und Herrschaftskulturen zwischen Bereicherung und Behauptung versammelt ausgewählte Beiträge des gleichnamigen internationalen Kolloquiums, das am 9. und 10. 6. 2016 … více

Píše Matouš Turek (E*forum, 29. 9. 2021)

Sborník Prag in der Zeit der Luxemburger Dynastie. Literatur, Religion und Herrschaftskulturen zwischen Bereicherung und Behauptung sdružuje vybrané příspěvky ze stejnojmenného mezinárodního kolokvia konaného … více

Matouš Turek píše o překladu knihy Kristiny Pizánské (E*forum, 5. 8. 2020)

V aktuálním příspěvku bohemistického E*fora se Matouš Turek věnuje publikaci s názvem Kniha o městě dam od Kristiny Pizánské (1365–1429/1430) v překladu Věry Soukupové, … více

Píše Matouš Turek (E*forum, 5. 8. 2020)

V návaznosti na úspěch ediční řady Memoria medii aevi, věnované spisům uchovávajícím paměť středověku, založilo nakladatelství Argo pod stejnou hlavičkou řadu Litteraria et poetica … více

Píše Matouš Turek (E*forum, 20. 3. 2019)

Středohornoněmecký veršový román Wilhelm von Wenden z devadesátých let 13. století, v němž Ulrich von Etzenbach oslavuje českého krále Václava II. a jeho ženu Gutu … více

Es schreibt: Matouš Turek (E*forum, 20. 3. 2019)

Der mittelhochdeutsche Versroman Wilhelm von Wenden aus den 90er Jahren des 13. Jahrhunderts, in dem Ulrich von Etzenbach dem böhmischen König Wenzel II. und seiner Frau Guta von Habsburg huldigt, ist nur in zwei Abschriften komplett … více