Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Es schreibt: Jiří Stromšík (Echos, 6. 7. 2015)

Der deutschböhmische Germanist Kurt Krolop, der in den 1960er Jahren die systematische Erforschung der deutschsprachigen Literatur der böhmischen Länder mitbegründete, feierte am 25. Mai seinen 85. Geburtstag. Die zu seinen Ehren nach ihm benannte, … více

Píše Jiří Stromšík (Echos, 6. 7. 2015)

Českoněmecký germanista Kurt Krolop, jeden ze zakladatelů systematického výzkumu německy psané literatury z českých zemí, oslavil 25. května 85. narozeniny. Cílem Centra Kurta Krolopa pro německou literaturu v Čechách při Institutu … více

Es schreibt Jiří Stromšík (Echos, 6. 1. 2014)

Unter dem Titel „Echos“ wird vom Prager Institut für Literaturforschung gemeinsam mit dem Institut für germanische Studien der Philosophischen Fakultät der Karlsuniversität und dem Österreichischen Kulturforum in Prag eine neue Beitragsreihe zur … více

Píše Jiří Stromšík (Echos, 6. 1. 2014)

Pod titulem Echos vydává Institut pro studium literatury spolu s Ústavem germánských studií FF UK a Rakouským kulturním fórem v Praze novou řadu příspěvků k německé literatuře a kultuře českých zemí. Pásmo česky a německy … více

Píše Jiří Stromšík (Echa, 20. 5. 2013)

Při zahájení mezinárodního sympozia Otokar Fischer (1883–1938): V rozhraních, které proběhlo v Praze od 20. do 22. května 2013, přednesli úvodní slova dva význační čeští literární historikové, bohemista Jiří Brabec a germanista … více