Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Es schreibt: David Sogel (E*forum, 12. 2. 2020)

Zehn Jahre nach Gründung der „Ständigen Konferenz österreichischer und tschechischer Historiker zum gemeinsamen kulturellen Erbe“ (SKÖTH, in Tschechien SKČRH) erschien in Jahr 2019 eine Publikation – zunächst … více

Píše David Sogel (E*forum, 12. 2. 2020)

Deset let od vzniku Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví (SKČRH, v Rakousku SKÖTH) vyšla v roce 2019 nejprve německy, na začátku roku … více