Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Píše Jakub Sichálek (E*forum, 1. 11. 2017)

O Vladimíru Kyasovi (1917‒1990) platí klasické bene vixit qui bene latuit. Udivuje pak ohromný dosah Kyasovy vědecké práce, která se vyznačuje tematickou šíří, kvalitou … více

Es schreibt: Jakub Sichálek (E*forum, 4. 1. 2017)

Doppelheimat II Durch die konzeptuellen Veränderungen der tschechischen Literaturgeschichte kam es zwangsläufig auch zur Neubewertung von anderen als tschechischsprachigen bohemikalen Schriften. Der nationale deutsch-tschechische Antagonismus, der in … více

Píše Jakub Sichálek (E*forum, 4. 1. 2017)

Dvojdomov II To, co nutně provází koncepční proměny českého literárního dějepisu, je nakládání s jinojazyčným bohemikálním písemnictvím. … více

Es schreibt: Jakub Sichálek (Echos, 19. 9. 2016)

Doppelheimat I Für Arne Novák sind die alttschechischen Ependichtungen aus der Ära der Luxemburger Beispiele einer sklavischen Nachahmung fremder Literatur. Für Roman Jakobson indes deutet keines der unter den Königen Johann und Karl … více

Píše Jakub Sichálek (Echos, 19. 9. 2016)

Dvojdomov I Pro Arna Nováka jsou autoři staročeských epických básní lucemburského období představiteli otrockého přilnutí k cizí literatuře; podle Romana Jakobsona … více

Píše Jakub Sichálek (Echa, 20. 1. 2016)

Téměř současně s korigovaným přetiskem v rámci Selected Writings (IX/2, Berlin ‒ Boston 2014, ed. Jindřich Toman, viz echo Jiřího Flaišmana z 29. 7. 2015) vyšel kontroverzní esej Romana Jakobsona Moudrost starých Čechů … více

Píše Jakub Sichálek (Echa, 22. 1. 2014)

Poslední životopisná monografie o Janu Husovi vyšla v Čechách před více než padesáti lety (pomineme-li reprint Sedlákovy práce M. Jan Hus z roku 1915, který vyšel v roce 1996). Josef Macek, tehdy čelný marxistický historik … více

Píše Jakub Sichálek (Echa, 20. 3. 2013)

17. března uplynulo sto let od narození literárního historika Miloslava Švába, který se netěšil přízni mocných v žádném z totalitních režimů: v letech 1944–45 byl vězněn, od konce šedesátých let ostrakizován. Nemohu se zbavit … více

Píše Jakub Sichálek (Echa, 27. 2. 2013)

Zpráva o úmrtí Jaroslava Kolára (18. 9. 1929 – 12. 2. 2013) nás staví před nepříjemnou skutečnost: Odešel poslední představitel té generace literárních historiků specializujících se na starší českou … více