Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Napsal Emil Saudek (E*forum, 15. 3. 2023)

V roce 1934 přispěl Emil Saudek do almanachu Kolín dr. J. S. Macharovi k sedmdesátinám (vyšlo nákladem Muzea básníků Legra a Machara) ohlédnutím, jež nadepsal prostě … více

Napsal Emil Saudek (E*forum, 18. 1. 2023)

V průběhu roku 2022 vyšly – jako finální „výstupy“ výzkumného projektu podpořeného Grantovou agenturou ČR – hned dvě monografie různým způsobem … více

Es schrieb: Emil Saudek (E*forum, 18. 1. 2023)

Im Laufe des Jahres 2022 erschienen – als finale Ergebnisse eines von der Grantová agentura ČR geförderten Forschungsprojekts – gleich zwei Monographien, die sich auf unterschiedliche Weise auf die Person des beachtenswerten … více

Es schrieb: Emil Saudek (E*forum, 23. 10. 2019)

„Slaven, verlangt in allen öffentlichen Lokalen das Slavische Tagblatt!“ wurde auf den Seiten des Tagblatts gefordert, das am 7. November 1910 in Wien als Unpartaiisches Organ zur Wahrung der slavischen Interesse, zunächst … více

Napsal Emil Saudek (E*forum, 23. 10. 2019)

„Slaven, verlangt in allen öffentlichen Lokalen das Slavische Tagblatt!“ (Slované, požadujte ve všech veřejných podnicích Slavisches Tagblatt!), vyzýval na svých stránkách deník, … více

Napsal Emil Saudek (E*forum, 4. 4. 2018)

Jen několik týdnů před vyhlášením samostatného československého státu vyšel v Kalendáři česko-židovském (38, 1918/1919, [srpen 1918], red. Edvard Lederer, s. 52–56) text, … více