Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Odpověděl Jiří Opelík (E*forum, 5. 9. 2018)

Přinášíme další rozhovor s Jiřím Opelíkem, který přichystal pro Týnecké listy (Měsíčník obce Velký Týnec, 28, 2018, č. 8, 10. 8., s. 23–24) … více

Píše Jiří Opelík (E*forum, 25. 7. 2018)

Ukázka V 10. čísle loňského ročníku brněnského literárního časopisu Host vyšel nezvyklý čapkovský příspěvek: nezvyklý proto, že má podobu … více

Píše Jiří Opelík (E*forum, 18. 4. 2018)

Tak takhle už to dál nejde: odborníci i popularizátoři se pořád starají jen o Čapkovy texty, zatímco k opravdovému pochopení a zažití jeho velikosti je třeba poznat „Čapka … více

Odpověděl Jiří Opelík (E*forum, 27. 9. 2017)

Týnecké listy – měsíčník obce Velký Týnec – otiskly před rokem (26, 2016, č. 10. říjen, s. 27–30) vedle ukázky z knihy Uklizený stůl aneb Moje … více

Napsal Jiří Opelík (Echa, 21. 10. 2015)

Text oslovující a hledající Jaroslava Seiferta napsal literární historik, editor a kritik Jiří Opelík k básníkovým sedmdesátinám (* 23. 9. 1901) nedlouho po své čtyřicítce. Vyšel ve strojopisném sborníku Pozdravy … více

Píše Jiří Opelík (Echa, 30. 4. 2013)

Chudák Karel   Nový, jakkoli nechtěný důkaz o tom, že je Karel Čapek stále živý autor, podala spisovatelka Eva Kantůrková ve svých nedávno vydaných memoárech nazvaných Řekni mi, kdo jsi! Aby se čtenáři, hned na úvod, … více