Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Es schreibt: Stefan Michael Newerkla (Echos, 12. 12. 2016)

Rund ein halbes Jahr ist es her, da berichtete mir der Slavistikprofessor an der Universität Tübingen Tilman Berger von einer persönlichen Begegnung mit der 1898 im mittelböhmischen Tochovice (Tochowitz) geborenen und 1920 von Prag nach Israel … více

Píše Stefan Michael Newerkla (Echos, 12. 12. 2016)

Bude to zhruba půl roku, kdy mi profesor slavistiky na univerzitě v Tübingenu Tilman Berger vyprávěl, jak se osobně setkal se spisovatelkou, překladatelkou a učitelkou v mateřské školce v kibucu Degania Alef Irmou … více