Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Es schreibt: Mirek Němec (E*forum, 21. 4. 2021)

Ein Reisebericht ist ein Bericht von einer Reise, der den Leser mit den Leiden, aber auch den Freuden des Reisenden vertraut machen soll. So kann er die Neugierde des Lesers wecken, fesselt ihn durch eine spannende Handlung wie ein Abenteuerroman an die … více

Píše Mirek Němec (E*forum, 21. 4. 2021)

Cestopis je zprávou o cestě, která má čtenáře zasvětit do strastí, ale i radostí cestujícího. Tím dokáže vzbudit čtenářovu zvídavost, udrží ho při … více

Píše Mirek Němec (E*forum, 29. 7. 2020)

Začněme hádankou: co spojuje Duchcov, Lehnici, Slezskou Boleslav, Českou Skalici nebo Hainichen? Chceme-li nalézt odpověď, můžeme si prohlédnout stránky těchto obcí na wikipedii anebo si zalistovat … více

Es schreibt: Mirek Němec (E*forum, 29. 7. 2020)

Am Anfang ein Rätsel: Was verbindet die Orte Duchcov, Legnica, Bolesławiec, Česká Skalice oder Hainichen? Um darauf eine Antwort zu liefern, können die Wikipedia-Seiten der Gemeinden nach- oder aber die Dresdner Dissertation von Eva Sturm … více

Es schreibt: Mirek Němec  (E*forum, 25. 3. 2020)

Václav Smyčka ist mit seiner an der Prager Germanistik verfassten Dissertation Das Gedächtnis der Vertreibung zweifellos ein großer Wurf gelungen. Bis heute hat sich so umfassend kein Wissenschaftler mit der literarischen und künstlerischen … více

Píše Mirek Němec (E*forum, 25. 3. 2020)

Dizertační práce Václava Smyčky Das Gedächtnis der Vertreibung [Paměť odsunu] sepsaná na pražské germanistice je bezpochyby velkým počinem. Uměleckou a literární reflexí … více