Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Es schreibt: Václav Maidl (Echos, 31. 10. 2016)

Wohl kaum einer schafft es, aus seiner Bachelorarbeit einen gelungenen Start in die Wissenschaft zu machen. Im Fall des 2015 erschienenen Buches von Ladislav Futtera Německá píseň o Libuši. Obraz českého dávnověku … více

Píše Václav Maidl (Echos, 31. 10. 2016)

Málokdo dokáže sepsání bakalářské práce proměnit ve výhodu časného vědeckého startu. V případě knihy Ladislava Futtery Německá píseň o Libuši. Obraz … více

Es schreibt: Václav Maidl (Echos, 2. 5. 2016)

Erinnerungen an Kurt Krolop († 22.03.2016) Ich will keine Hagiographie schreiben. Aber Kurt Krolop war einzigartig und außergewöhnlich. Erste Erinnerung: Am Lehrstuhl 1990 fing ich am damaligen Lehrstuhl für Germanistik … více

Píše Václav Maidl (Echos, 2. 5. 2016)

Vzpomínky na Kurta Krolopa († 22. 3. 2016) Nechci psát žádnou hagiografii. Ale Kurt Krolop byl jedinečný a výjimečný. Vzpomínka první: Na katedře Nastoupil jsem na … více

Es schreibt: Václav Maidl (Echos, 3. 8. 2015)

Gemeinsam mit dem um einige Jahre älteren Jaroslav Kovář bin ich Teil einer Generation; beide sind wir Absolventen des gleichen – weil damals einzigen – Studiengangs, woraus unsere Grundeinstellung und -orientierung im Bereich der deutschsprachigen … více

Píše Václav Maidl (Echos, 3. 8. 2015)

Spolu s o několik let starším Jaroslavem Kovářem patříme ke stejné generaci, jsme absolventi stejného – protože tehdy jediného – unifikovaného studijního programu, čímž bylo dáno naše výchozí základní nastavení a … více