Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Es schreibt: Václav Maidl (E*forum, 17. 5. 2023)

Bis zur Veröffentlichung von Das Traumcafé einer Pragerin in tschechischer Übersetzung [tsch. als Kavárna nad Prahou (2001)] im Labyrint-Verlag war Lenka Reinerová als Autorin für den tschechischen Leser praktisch … více

Píše Václav Maidl (E*forum, 17. 5. 2023)

Dokud v nakladatelství Labyrint nevyšla v českém překladu Kavárna nad Prahou (2001), byla Lenka Reinerová jako autorka v české společnosti navzdory třem předchozím česky vydaným knihám … více

Es schreibt: Václav Maidl  (E*forum, 30. 11. 2022)

Unter dem Wort Hahnenkreuz kann man sich dreierlei vorstellen: Erstens das Denotat, mit dem der Hahnenkreuz von Nitzau (tsch. Nicov) als Symbol der Leiden Christi bezeichnet wird, ferner entweder das 2003 vom Verlag BB art herausgegebene Buch oder die Webseite … více

Píše Václav Maidl (E*forum, 30. 11. 2022)

Pod názvem Kohoutí kříž si lze představit trojí: Jednak denotát, jímž je míněn kohoutí kříž z Nicova coby symbol Kristova utrpení, dále pak buď knihu, vydanou … více

Es schreibt: Václav Maidl  (E*forum, 19. 1. 2022)

Seit längerer Zeit verfolge ich das gesteigerte Interesse an der Geschichte tschechischer Regionen sowie deren Kultur. Es betrifft auch das Inland, im Falle der ehemals von Deutschen bewohnten Grenzgebiete sticht dieses Interesse allerdings bereits ins … více

Píše Václav Maidl (E*forum, 19. 1. 2022)

Již delší dobu sleduji v českých regionech zvýšený zájem o historii a kulturu s nimi spojenou. Všímám si toho ve vnitrozemí, ještě … více

Es schreibt: Václav Maidl (E*forum, 9. 6. 2021)

Im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschien im Jahr 2018 das Buch Heinrich Böll. Der Panzer zielte auf Kafka, Untertitel Heinrich Böll und der Prager Frühling. Das war ein Jahr nach Bölls hundertstem Geburtstag und fünfzig … více

Píše Václav Maidl (E*forum, 9. 6. 2021)

V roce 2018 vydalo nakladatelství Kiepenheuer & Witsch knihu s názvem Heinrich Böll. Der Panzer zielte auf Kafka a podtitulem Heinrich Böll und der Prager Frühling. Stalo se tak rok po stoletém jubileu … více

Es schreibt: Václav Maidl (E*forum, 17. 3. 2021)

Obwohl ich von den sieben deutschsprachigen Ausgaben von Severins Gang in die Finsternis, die im letzten Jahrzehnt erschienen und die ich im Internet registriert habe, nur zwei in der Hand hielt (das hier rezensierte Buch und die 2015 im Verlag … více

Píše Václav Maidl (E*forum, 17. 3. 2021)

Přestože jsem ze sedmi německojazyčných vydání Severinovy cesty do temnot, která vyšla v posledním desetiletí a která jsem zaregistroval na internetu, držel v roce pouze dvě … více

Es schreibt: Václav Maidl (E*forum, 11. 3. 2020)

Das „Kleinere Büchlein über deutsche Schriftsteller aus Böhmen und Mähren“ – Menší knížka o německých spisovatelích z Čech a Moravy – von Pavel Kosatík war … více

Píše Václav Maidl (E*forum, 11. 3. 2020)

Menší knížku o německých spisovatelích z Čech a Moravy Pavla Kosatíka jsem přivítal kvůli jejímu syntetizujícímu charakteru a osvětové funkci již … více

Es schreibt: Václav Maidl (E*forum, 28. 8. 2019)

Es war für manche wohl eine Überraschung, als zu Ende 2016 im Pardubitzer Verlag Vespero eine zweisprachige Lyrikanthologie aus dem Werk der Elbgebiets-Dichters Camil Hoffmann, Rudolf Fuchs und der Gebrüder Franz und Hans Janowitz erschien. Als … více

Píše Václav Maidl (E*forum, 28. 8. 2019)

Koncem roku 2016 vydalo pardubické nakladatelství Vespero překvapivou dvojjazyčnou antologii z veršů polabských básníků Camilla Hoffmanna, Rudolfa Fuchse a Franze a Hanse Janowitzových, nazvanou podle … více

Es schreibt: Václav Maidl (E*forum, 13. 9. 2018)

Im Jahr 2016 gab Michal Hořejší eine Auswahl aus Karel Klostermanns Erzählband V srdci šumavských hvozdů [Im Herzen des Böhmerwaldes, Grafenau, 2018] heraus, die er in Anspielung auf Klostermanns … více

Píše Václav Maidl (E*forum, 13. 9. 2018)

Výbor z Klostermannovy povídkové knihy V srdci šumavských hvozdů nazval jeho editor Michal Hořejší v narážce na povídku Schovanec případně Velebnost, melancholie, hrůza. Těmito … více

Es schreibt: Václav Maidl (Echos, 31. 10. 2016)

Wohl kaum einer schafft es, aus seiner Bachelorarbeit einen gelungenen Start in die Wissenschaft zu machen. Im Fall des 2015 erschienenen Buches von Ladislav Futtera Německá píseň o Libuši. Obraz českého dávnověku … více

Píše Václav Maidl (Echos, 31. 10. 2016)

Málokdo dokáže sepsání bakalářské práce proměnit ve výhodu časného vědeckého startu. V případě knihy Ladislava Futtery Německá píseň o Libuši. Obraz … více

Es schreibt: Václav Maidl (Echos, 2. 5. 2016)

Erinnerungen an Kurt Krolop († 22.03.2016) Ich will keine Hagiographie schreiben. Aber Kurt Krolop war einzigartig und außergewöhnlich. Erste Erinnerung: Am Lehrstuhl 1990 fing ich am damaligen Lehrstuhl für Germanistik … více

Píše Václav Maidl (Echos, 2. 5. 2016)

Vzpomínky na Kurta Krolopa († 22. 3. 2016) Nechci psát žádnou hagiografii. Ale Kurt Krolop byl jedinečný a výjimečný. Vzpomínka první: Na katedře Nastoupil jsem na … více

Es schreibt: Václav Maidl (Echos, 3. 8. 2015)

Gemeinsam mit dem um einige Jahre älteren Jaroslav Kovář bin ich Teil einer Generation; beide sind wir Absolventen des gleichen – weil damals einzigen – Studiengangs, woraus unsere Grundeinstellung und -orientierung im Bereich der deutschsprachigen … více

Píše Václav Maidl (Echos, 3. 8. 2015)

Spolu s o několik let starším Jaroslavem Kovářem patříme ke stejné generaci, jsme absolventi stejného – protože tehdy jediného – unifikovaného studijního programu, čímž bylo dáno naše výchozí základní nastavení a … více