Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Napsal Antonín Machát (E*forum, 15. 6. 2023)

Ač Dunaj pramení v Německu a v dalším toku teče německými zeměmi Rakouska, nelze o něm říci, že je to řeka německá. Stejně nejde říci, že by to byla řeka maďarská nebo … více

Es schrieb: Antonín Machát (E*forum, 15. 6. 2023)

 Obwohl die Donau in Deutschland entspringt und in ihrem nächsten Lauf durch die deutschen Länder Österreichs fließt, kann man nicht sagen, dass sie ein deutscher Fluss ist. Es kann auch nicht heißen, dass es sich um einen … více