Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Píše Hana Kosáková (Echa, 30. 1. 2013)

Na sklonku osmdesátých let přednesl na Pennsylvánské univerzitě G. Thomas Tanselle cyklus přednášek z oblasti textologie a ediční praxe. Nerozsáhlý spis s názvem Principy textové kritiky (A Rationale of Textual Criticism, 1989) … více

Píše Hana Kosáková (Echa, 5. 12. 2012)

„Chalupeckého posice ve Skupině byla – dovolím si toho slova – klíčová. S Chalupeckým Skupina stála a padala,“ soudí Zbyněk Hejda ve své recenzi výstavy věnované Skupině 42. Soubor jeho textů z let … více

Píše Hana Kosáková (Echa, 19. 9. 2012)

Celých patnáct let (mezi rokem 1978 a 1993) vznikaly rozhovory s básníkem Josifem Brodským, vedené v americkém exilu muzikologem a literátem Solomonem Volkovem. Dnes jsou dostupné i v českém překladu – díky … více

Píše Hana Kosáková (Echa, 25. 4. 2012)

Kniha Jiřího Hrabala Fokalizace. Analýza naratologické kategorie (Dauphin 2011) představuje skutečně důkladný rozbor tohoto pojmu teorie vyprávění. Výklad je vystavěn na víceméně chronologickém přehledu různých naratologických koncepcí a … více

Píše Hana Kosáková (+ reakce) (Echa, 1. 2. 2012)

Za nejzákladnější stylistický rys Šklovského prózy Sentimentální cesta (Dauphin 2011), zachycující události revolučního Ruska v letech 1917–1922, lze považovat nespojitost a přeryvy. Útržkovitost, fragmentárnost textu je navíc podtržena i … více

Píše Hana Kosáková (Echa, 30. 11. 2011)

„Nechceme květinu, ale činnou ženu,“ prohlašuje M. Majerová v jednom svém článku. V knize nazvané Femme fatale české avantgardy. Marie Majerová – česká komunistka ve víru feminismu (Akropolis 2011) se Dana Nývltová pokouší dílo … více

Píše Hana Kosáková (Echa, 17. 8. 2011)

V posledním oddíle své knihy Ruský formalismus. Metapoetika (anglicky 1984, nyní Host 2011, přel. F. A. Podhajský) Petr Steiner přesvědčivě dokládá, že i když formalismus deklarativně odřízl své zkoumání od mimoliterárních kontextů, aby … více

Píše Hana Kosáková (Echa, 31. 1. 2011)

Spisovatelka a překladatelka Radka Denemarková, jejíž zásluhou u nás nyní vycházejí knihy nedávné nositelky Nobelovy ceny Herty Müllerové, se v českém vydání prózy Cestovní pas (Mladá fronta, 2010) ujala i role autorky doslovu. Na rozdíl od … více