Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Proslovili Jiří Flaišman a Michal Kosák  (Echa, 30. 11. 2016)

To, že tu dnes můžeme prezentovat edici Loutek i dělníků božích, která vychází jako 4. svazek Souboru díla F. X. Šaldy, má několik příčin. Z nich alespoň ty hlavní. … více

Píše Michal Kosák (Echa, 2. 11. 2016)

Zprávy z konferencí jsou většinou úplně nudné a popisné. Přesto – cílem následujícího textu je nejen sdělit poznatky ze zahraniční textologické konference, … více

Proslovili Michal Kosák a Jiří Flaišman (Echa, 5. 10. 2016)

Je to velká pocta mluvit nad hrobem básníka, je to ale také složitý žánr. Nevíme, zda jsme nalezli pro tuto příležitost tu správnou notu, ale dovolte nám zde krátké a snad … více

Píše Michal Kosák  (Echa, 17. 8. 2016)

Od roku 2014 vychází každý rok jeden svazek Díla Pavla Juráčka. Edice, kterou pro Knihovnu Václava Havla připravuje Pavel Hájek, je podle informací v tisku rozvržena na třináct svazků. Coby … více

Píše Michal Kosák  (Echa, 11. 5. 2016)

Před nedávnem nebyla u nás žádná, nyní jsou tu – v Literárním archivu č. 47/2015 – hned dvě nové studie věnované Otu B. Krausovi (1921–2000). … více

Píše Michal Kosák (Echa, 24. 2. 2016)

Minulý rok vyšla pod titulem Dokud ještě žijeme... v libereckém nakladatelství Bor korespondence Emila Juliše s Josefem Králem z let 1983–2006. Z hlediska básníkova díla je to asi v podstatě dobře. Tento rok uplyne deset … více

Píší Michal Kosák a Jiří Flaišman (Echa, 3. 2. 2016)

Vladimír Binar – editor S básníkem, prozaikem, překladatelem, literárním historikem a pedagogem Vladimírem Binarem (6. 10. 1941 – 13. 1. 2016) odchází – alespoň jak se zdá nyní – celý jeden … více

Píše Michal Kosák (Echa, 14. 10. 2015)

Takřka deset let po smrti Emila Juliše budou v tomto roce zřejmě nově zveřejněny základní texty k jeho dílu. Zaprvé má vyjít v rámci připravovaného souboru prací Karla Miloty nazvaného Vzorec řeči (Torst) souhrn jeho recenzí, … více

Píše Michal Kosák  (Echa, 22. 7. 2015)

V časopise Česká literatura (č. 2/2015, s. 328–332; též zde) reagoval před časem Jiří Holý na kritiku Ivy Málkové. V ní recenzentka pod titulem Nenaplněná příležitost (Česká literatura 1/2015, s. 73–84; též … více

Píše Michal Kosák  (Echa, 27. 5. 2015)

Vítaným podnětem k následujícím řádkům, v nichž níže zpracováváme odpovědi několika současných editorů na otázky k jejich praxi pořizování kolací, je recenze Petry Hesové nazvaná Rozpaky editorské čili První moderní edice … více

Píše Michal Kosák (Echa, 15. 4. 2015)

Dva tituly České knižnice z minulého roku spojuje název Básně: svazek poezie Konstantina Biebla, jejž uspořádal Jiří Holý, a knihu pěti sbírek Antonína Sovy, kterou připravil Václav Vaněk (oba Brno, Host 2014). Stavíme zde tyto … více

Píše Michal Kosák (Echa, 4. 3. 2015)

Příprava elektronické edice sbírky Richarda Weinera Rozcestí, která probíhala v minulém roce v rámci semináře Textologie v digitálním věku na ÚČLK FF UK, se mohla v mnohém opřít o ediční řešení Ziny Trochové ve Spisech … více

Píší Michal Kosák a Jiří Flaišman (Echa, 10. 12. 2014)

„Co zvolit jako výchozí text románu Loutky i dělníci boží – vydání z roku 1917, nebo 1935?“ Tak byl postaven jeden z edičních problémů chybějících svazků Souboru díla F. X. Šaldy, jak jej … více

Píše Michal Kosák (Echa, 24. 9. 2014)

Deset let od uveřejnění knihy o rabbi Richardu Federovi (G plus G, 2004) vydala Zuzana Peterová další svazek věnovaný významné rabínské osobnosti 20. století – titul Rabín Gustav Sicher. Život, dokumenty, vzpomínky … více

Píše Michal Kosák (Echa, 6. 8. 2014)

V rozhovoru pro ČT24 řekl v červenci t. r. dekonspirovaný autor Karol Sidon, jenž svou knihu Altschulova metoda (Praha, Torst 2014) vydal pod jménem Chaim Cigan, ke svému pseudonymu následující: „[...] já si myslel, že bude trvat delší … více

Píše Michal Kosák (Echa, 25. 6. 2014)

V Nakladatelství Evropské univerzity v Sankt-Peterburgu začala v minulém roce vycházet edice AVANT-GARDE, která chce přispět k rozšíření povědomí o některých málo známých představitelích a zpřístupnit těžko … více

Píše Michal Kosák (Echa, 7. 5. 2014)

Hebrejské básně Jiřího Mordechaje Langera (1894–1943), jež autor, známý u nás především knihou Devět bran (poprvé 1937), soustředil do sbírek Pijutim ve-širej jedidot (Básně a písně přátelství, 1929) a Meat cori (Trocha … více

Píše Michal Kosák  (Echa, 19. 2. 2014)

Editoři jsou často sužováni otázkami, co si se vším tím kritickým aparátem, tedy např. s různočtením a s komentáři, kterými doprovázejí publikovaný text, počnou literární historici i teoretici, jak využijí kupř. poznatky … více

Píše Michal Kosák (Echa, 18. 12. 2013)

Na podzim vyšla v nakladatelství Práh modernizovaná Babička Boženy Němcové. Do současné češtiny text adaptovala PhDr. Anna Novotná, v tiráži je ještě jmenován jazykový poradce a editor PhDr. Martin … více

Píše Michal Kosák (Echa, 23. 10. 2013)

Vystavovat literaturu je těžká věc. Potíže vyvolává už sama podstata uměleckého díla – o ně jde sice především, nakonec je to ale životní úděl autora, který se v expozici obvykle představuje. Snad i na toto hledisko … více

Píše Michal Kosák (Echa, 14. 8. 2013)

Výbor z dopisů Ivana Diviše Návrat do Čech (Torst 2013), vydaný nedávno péčí Zdeňka Potužila, zahrnuje listy, které básník adresoval v šedesátých letech Jiřímu Brabcovi a Karlu Šiktancovi, v téže dekádě, později v letech … více

Píše Michal Kosák (Echa, 12. 6. 2013)

Důkladná ediční práce si někdy vyžádá více času, než editor zamýšlel. Nicméně blíží se léto 2013 a již rok se čeká na edici Slezských písní Ondřeje Boleslava Petra, kterou na svém přednáškovém turné po moravských univerzitách … více

Píše Michal Kosák (Echa, 10. 4. 2013)

Nedávno – 28. března, kdy uběhlo 99 let od narození Bohumila Hrabala – byla rozšířena výzva k novému zveřejnění jeho Sebraných spisů, jak je v letech 1991–1997 v devatenácti svazcích vydalo … více

Píše Michal Kosák (Echa, 13. 2. 2013)

Od roku 1934, kdy Zdeněk Vavřík plánoval vydání svazku esejů Jana Strakoše (1899–1966), uplynulo takřka osmdesát let. Svazek anoncovaný pod názvem Poutníci Absolutna nebyl tehdy v ostravské edici Klíč ani později vydán, za tu dobu se … více

Píší Michal Kosák a Jiří Flaišman (Echa, 19. 12. 2012)

Nerozsáhlý text Nemám žádné jméno, spojující vzpomínkové pasáže a deníkové zápisy z období 1943–1945, kdy byla jeho autorka Dagmar Hilarová (1928–1996) internována v Terezíně, není jen dokumentem o životě … více

Píše Michal Kosák (Echa, 26. 9. 2012)

Na konci roku 2011 vydal Národní filmový archiv jako DVD/Blu-ray film Františka Vláčila Marketa Lazarová (1967). Digitalizovaná a restaurovaná podoba filmu byla nakonec pořízena z původního negativu (na začátku se mělo vycházet … více

Píše Michal Kosák  (Echa, 1. 8. 2012)

Nově vydaná kniha Jana Zábrany (1931–1984) Povídky (Torst 2012, ed. Marie Zábranová a Jan Šulc) přináší třináct textů nalezených v literární pozůstalosti. Dosud z nich bylo publikováno jen osm: nedlouho poté, co … více

Píše Michal Kosák  (Echa, 13. 6. 2012)

Nakladatelství Academia vydalo ke konci minulého roku v rámci pokusu obnovit tradici „knižních čtvrtků“ nové české vydání Souostroví Gulag Alexandra Solženicyna. Předcházela mu edice exilová z nakladatelství Konfrontace … více

Píše Michal Kosák (Echa, 16. 5. 2012)

Deset let po zatím posledním svazku Spisů Jiřího Ortena vycházejí nyní, jako svazek devátý, Ortenovy Básnické juvenilie (Torst 2012). Do spisů rozvržených Marií Rút Křížkovou, na nichž se výrazněji edičně podílel ještě Karel Svátek, … více

Píše Michal Kosák (Echa, 21. 3. 2012)

„Jistě by stálo za úvahu tuto publikaci vydat v českém překladu,“ psala již v roce 1991 o knize The Making of Czech Jewry Hillela J. Kievala (Oxford University Press 1988) Jana Kolářová (ČČH 89, 1991, č. 1, s. 138–139). … více

Píše Michal Kosák (Echa, 15. 2. 2012)

Na léto 2012 ohlásil Jaromír Nohavica vydání Slezských písní. Nová edice má být praktickou realizací teze, podle níž je autorství básní odesílaných v dvouletí 1899/1900 Janu Herbenovi a publikovaných později pod pseudonymem Petr Bezruč nutno … více

Píše Michal Kosák (Echa, 14. 12. 2011)

„Nemáš z toho vlastně strach?“ ptal se Martina C. Putny Martin Bedřich na začátku debaty s názvem Jak (ne)vydávat Jakuba Demla, jež se uskutečnila v barokním refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí 6. října 2011. … více

Píše Michal Kosák (Echa, 19. 10. 2011)

V minulém roce uběhlo sto let od narození Františka Hrubína. Jeho jubileum vydavatelsky kryjí z valné části aktivity bohemistky Ivy Málkové: hrubínovská bibliografie (2009), výbor z dopisů (2010) – obě připravené spolu s Danielem Řehákem … více

Píše Michal Kosák (Echa, 7. 9. 2011)

Uplynulo půl roku od smrti Arnošta Lustiga (1926–2011), tohoto „Hemingwaye z pražské Libně“, jak jej v článku v Respektu (6. 3. 2011) s nadsázkou (?) pojmenoval Ondřej Nezbeda. V záplavě nekrologů ohlížejících se za … více

Píše Michal Kosák (Echa, 29. 6. 2011)

Jako doplňkový svazek Díla Jana Čepa vyšla kniha Červený muškát (Sternberg 2011), jíž se podle slov editora Mojmíra Trávníčka dostává čtenářům zbývající, dosud nevydaná Čepova beletristická tvorba. Nová edice totiž konečně doplňuje … více

Píše Michal Kosák (Echa, 18. 5. 2011)

„Nedostatek české bibliografie – to je stesk“, napsal před sto lety Jan Jakubec. A divil by se: stýskat si totiž můžeme stále. Z Národní knihovny ČR, která v souborné databázi ANL soustřeďovala celostátní nadoborovou … více

Píše Michal Kosák (Echa, 13. 4. 2011)

Téma vzdělání židovských dětí v období protektorátu a v terezínském ghettu bylo dílčím způsobem odborně zpracováno již několikrát, mimo to bylo publikováno množství deníkových textů a vzpomínek, které se tohoto tématu … více

Píše Michal Kosák (Echa, 1. 3. 2011)

V posledních letech se u nás objevilo několik edic, které se přímo vyhlašují za jakousi krajovou variantu Deníku Anne Frankové. Především se to týká Deníku Rut Laskierové (Academia 2009), přes jehož přední desky se táhne papírový … více

Píše Michal Kosák (Echa, 17. 1. 2011)

Na Otevřený dopis ministru kultury ve věci PNP (A2, č. 22 z 27. 10. 2010), v němž zástupci institucí zabývajících se literaturou vyzvali ministra kultury k vypsání výběrového řízení na místo ředitele Památníku národního písemnictví, … více

Píše Michal Kosák (Echa, 18. 11. 2010)

Dosvornostujeme to důkladně! „Domnívám se však, že v dnešní době, kdy je ohrožena celá kultura i kulturní dědictví, by měla kulturní inteligence usilovat o integritu,“ píše ředitelka Literárního archivu Památníku národního … více