Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Es schreibt: Tilman Kasten (E*forum, 14. 4. 2021)

Mit Ludwig Winder ist das erste Kapitel von Kurt Krolops wissenschaftlichem Œuvre aufgerufen, welches wiederum wichtiger Bezugspunkt für die aktuelle germanobohemistische Forschung ist. Dies bezeugen u. a. nicht nur entsprechende Beiträge zum … více

Píše Tilman Kasten (E*forum, 14. 4. 2021)

K Ludwigu Winderovi se pojí první kapitola vědeckého odkazu Kurta Krolopa, jenž byl a zůstává důležitou osobností germanobohemistické bádání. To dokládají nejen … více

Tilman Kasten und Václav Petrbok zum Otokar-Fischer-Preis (E*forum, 12. 7. 2017)

Im ersten Jahr seiner Vergabe geht der Otokar-Fischer-Preis an Tilman Kasten für sein Buch über die Wallensteinromane von Alfred Döblin und Jaroslav Durych (Historismuskritik versus Heilsgeschichte, Böhlau 2016). Der Preis wurde gemeinsam mit dem F. … více

Tilman Kasten a Václav Petrbok k Ceně Otokara Fischera (E*forum, 12. 7. 2017)

Cena Otokara Fischera byla v prvním ročníku udělena Tilmanu Kastenovi za knihu o valdštejnských románech Alfreda Döblina a Jaroslava Durycha Historismuskritik versus Heilsgeschichte – Die … více

Píše Tilman Kasten (Echa, 27. 4. 2016)

Šestaosmdesát let po prvním vydání velkého historického románu Jaroslava Durycha Bloudění vyšla v roce 2015 v nakladatelství Host (Brno) první komentovaná … více

Es schreibt: Tilman Kasten (Echos, 23. 11. 2015)

Als H. G. Adler Anfang des Jahres 1947 nach Großbritannien einreiste, traf er dort – genauer in London – auf Elias Canetti und Franz Baermann Steiner. Die drei Persönlichkeiten verbanden freundschaftliche Beziehungen, die mehrere … více

Píše Tilman Kasten (Echos, 23. 11. 2015)

Když H. G. Adler přijel na začátku roku 1947 do Velké Británie, setkal se tam, konkrétně v Londýně, s Eliasem Canettim a Franzem Baermanem Steinerem. Přátelské vztahy, které pojily tyto tři osobnosti, sahaly několik let, … více

Es schreibt: Tilman Kasten (Echos, 22. 6. 2015)

In jüngster Zeit entstanden mehrere Studien, die die Unterscheidung zwischen der „sudetendeutschen“ und „Prager deutschen“ Literatur (1890–1938) infrage stellen sowie neue Betrachtungsweisen der Geschichte der deutschsprachigen … více

Píše Tilman Kasten (Echos, 22. 6. 2015)

V nedávné době vzniklo několik studií, které zpochybňují rozlišování mezi „sudetoněmeckou“ a „pražskou německou“ literaturou (1890–1938) a vybízejí k novým pohledům na dějiny německojazyčné literatury Čech, … více