Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Es schriebt: Hynek Janoušek (E*forum, 5. 12. 2019)

2017 erschien die zweite Auflage der wenig bekannten philosophischen Schrift Anschauung und Begriff von zwei deutschschreibenden Autoren der Prager Moderne, Max Brod (1884–1968) und Felix Weltsch (1884–1964). Während der Name Max Brod allgemein bekannt … více

Píše Hynek Janoušek (E*forum, 5. 12. 2019)

V roce 2017 vyšlo druhé vydání málo známého filosofického díla Anschauung und Begriff dvou německy píšících autorů pražské moderny Maxe Broda (1884–1968) … více