Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Es schreibt: Matouš Jaluška (E*forum, 1. 9. 2021)

Chronicon Aulae Regiae oder die sog. Königsaaler Chronik steht spätestens seit 1875, als sie zum ersten Mal im modernen Sinne als Edition zugänglich gemacht wurde, ununterbrochen im Zentrum der Aufmerksamkeit der Historiker. Ihr historischer … více

Píše Matouš Jaluška (E*forum, 1. 9. 2021)

Chronicon Aulae Regiae čili Zbraslavská kronika se nejpozději od svého prvního moderního edičního zpřístupnění v roce 1875 setrvale drží v centru zájmu dějepisců. Její historická … více

Píše Matouš Jaluška (Echa, 31. 8. 2016)

Vztah českého království a římskoněmecké říše byl po většinu středověku unikátní. Vzhledem k centrálnímu prostoru impéria zaujímalo území … více