Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Píše Magdaléna Jacková (E*forum, 2. 11. 2022)

Po výboru z postil 18. století Bůh mně ústa má otevříti může (ed. Miloš Sládek, 2019), edici hagiografické a meditativní tvorby Fridricha Bridela Hymny, písně, legendy (ed. Jan Linka, 2020) a … více

Píše Magdaléna Jacková (Echa, 9. 11. 2016)

K nejznámějším českým světcům patří bezpochyby Jan Nepomucký. Tento duchovní, kterého dal podle legendy král Václav IV. roku 1393 utopit za to, že odmítl prozradit … více