Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Es schreibt: Zuzana Jürgens (Echos, 13. 6. 2016)

Im letzten Jahr ist im Münchner Rogeon Verlag die Dissertation Figuren der Anderen in der deutschböhmischen Exilliteratur der Germanistin Kateřina Kovačková erschienen. Die Autorin verteidigte ihre Arbeit 2013 an der Universität … více

Píše Zuzana Jürgens (Echos, 13. 6. 2016)

V loňském roce vyšla v malém mnichovském nakladatelství Rogeon Verlag disertace germanistky Kateřiny Kovačkové Figuren der Anderen in der deutschböhmischen Exilliteratur (Postavy jiných … více

Es schreibt Zuzana Jürgens (Echos, 8. 12. 2014)

Das tschechische Gymnasium „Na Zatlance“ in Prag hat im Frühling dieses Jahres eine bemerkenswerte Publikation herausgegeben, die das Ergebnis eines vierjährigen, den deutsch-tschechischen Beziehungen gewidmeten Schulprojekts … více

Píše Zuzana Jürgens (Echos, 8. 12. 2014)

Pražské Gymnázium Na Zatlance vydalo na jaře letošního roku pozoruhodnou publikaci, jež je výsledkem čtyřletého školního projektu z let 2008–2011 věnovaného česko-německým vztahům. V jeho průběhu připravilo pod vedením pedagoga … více

Es schreibt Zuzana Jürgens (Echos, 4. 8. 2014)

Neue Übersetzung des Švejks von Jaroslav Hašek ins Deutsche Zu Beginn dieses Jahres – im Februar – brachte der Stuttgarter Reclam Verlag in seiner Reihe der klassischen Werke der Weltliteratur „Reclam Bibliothek“ den … více

Píše Zuzana Jürgens (Echos, 4. 8. 2014)

Nový překlad Haškova Švejka do němčiny Zkraje letošního roku – v únoru – vydalo stuttgartské nakladatelství Reclam ve své řadě klasických děl světové literatury Reclam Bibliothek Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války … více