Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Es schreibt: Anna Habánová (E*forum, 15. 10. 2021)

2018 publizierte das Autorenkollektiv unter der Leitung von Editor Beat Steffan einen umfangreichen monographischen, Emil Pirchan (1884–1957) gewidmeten Band. Es handelt sich um eine erschöpfende Darstellung der Persönlichkeit und des Schaffens des … více

Píše Anna Habánová (E*forum, 15. 10. 2021)

V roce 2018 publikoval kolektiv autorů pod vedením editora Beata Steffana obsáhlý monografický svazek věnovaný Emilu Pirchanovi (1884–1957). Jedná se o vyčerpávající … více