Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Napsala Růžena Grebeníčková (Echa, 10. 6. 2015)

V literární pozůstalosti Růženy Grebeníčkové (1925–1997), jež byla zpracovávána v jednom z výzkumných projektů IPSL, jsme nalezli stať související se strojopisem, který jsme v Echách představili už v loňském roce. … více

Napsala Růžena Grebeníčková (Echa, 21. 5. 2014)

V literární pozůstalosti Růženy Grebeníčkové (1925–1997), jež je zpracovávána v jednom z aktuálních výzkumných projektů IPSL, jsme nedávno nalezli úvod k rozsáhlejšímu strojopisu, shledávanému dosud v několika … více

Napsala Růžena Grebeníčková (Echa, 24. 4. 2013)

V literární pozůstalosti Růženy Grebeníčkové (1925–1997), jež je zpracovávána v jednom  z aktuálních výzkumných projektů IPSL, jsou také lektorské posudky psané průběžně od poloviny padesátých let až po počátek let … více

Růžena Grebeníčková: Hra hlasem (Echa, 14. 7. 2011)

Jako připomínku úmrtí významné české literární badatelky Růženy Grebeníčkové (1. 11. 1925 v Sušici – 21. 7. 1997 v Praze) zde publikujeme úryvek z její studie Kafka a psaní, která česky dosud nevyšla. Otištěna byla německy … více