Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Es schreibt: Marek Fapšo (Echos, 8. 2. 2016)

Neue Entdeckungen und alte Geschichten – über eine Anthologie Eva Hahnovás Die Veröffentlichung heute bereits unbekannter „deutscher Texte über Tschechen, Deutsche und die böhmischen Länder“ für ein breiteres (wenngleich immer … více

Píše Marek Fapšo (Echos, 8. 2. 2016)

Nové objevy a staré příběhy – nad antologií Evy Hahnové Zpřístupnění dnes už neznámých „německých textů o Češích, Němcích a českých zemích“ širšímu (byť stále odbornému) publiku lze obecně jen uvítat. Velmi … více