Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Píše Lena Dorn (E*forum, 16. 1. 2019)

„Velký odkaz empirických dokladů, ale i značné množství filosofických a psychologických úvah o tom, zda může či nemůže dojít k autentickému přenosu významu … více

Es schreibt: Lena Dorn (E*forum, 9. 5. 2018)

Die so genannte „schöne“ Literatur kann ein hässlicher Kampf sein. Und es gibt Tote. Man denke an die Worte von Eliška Krásnohorská aus den 1860er Jahren: Wichtig sei das Bekenntnis zur tschechischen Nation nicht … více

Píše Lena Dorn (E*forum, 9. 5. 2018)

Takzvaná „krásná“ literatura může být ošklivý boj. A jsou tu mrtví. Pomysleme jen na slova Elišky Krásnohorské ze 60. let 19. století: Je důležité … více

Es schreibt: Lena Dorn (E*forum, 16. 8. 2017)

Im Kapitel 98 (Aus einem Staat, der an einem Sprachfehler zugrunde gegangen ist) seines Manns ohne Eigenschaften schrieb Robert Musil: „Man tut heute so, als ob der Nationalismus lediglich eine Erfindung der Armeelieferanten wäre, aber man sollte es … více

Píše Lena Dorn (E*forum, 16. 8. 2017)

Robert Musil napsal ve svém románu Muž bez vlastností v kapitole 98 (Ze státu, který zašel na jazykovou chybu): „Dnes se tváříme, jako by nacionalismus nebyl než výmysl armádních … více