Autorovy/autorčiny publikované příspěvky

Zde najdete přehled publikovaných příspěvků vybraného autora či autorky v E*foru, resp. dřívějších Echách | Echos. Informace o autorech jsou součástí publikovaných ročenek.

Es schrieben: Ferdinand Deml und Julius Mader (E*forum, 21. 11. 2018)

Die Wahrnehmung der deutschgeschriebenen Literatur in den Böhmischen Ländern als ein Phänomen, das aus einer humanistisch gesinnten, größtenteils jüdischen Prager deutschen Literatur einerseits und der sudetendeutschen, latent oder … více

Napsali Ferdinand Deml a Julius Mader (E*forum, 21. 11. 2018)

Vnímání německé literatury v českých zemích jako teritoria rozpadajícího se na humanisticky laděnou, z velké části židovskou literaturu pražskou a sudetoněmeckou literaturu … více